Handreiking Veiligezorg voor benadering jongeren uit straatcultuur

Straatcultuur neemt volgens verschillende deskundigen een steeds dominantere positie in binnen de Nederlandse maatschappij. Ziekenhuizen geven aan dat gesprekken met hangjongeren uit deze cultuur steeds sneller escaleren. Daarnaast maakt ziekenhuispersoneel zich...

Voorkom fysieke belasting. Zorg voor jezelf!

Fysieke inspanning hoort bij je werk en is zelfs gezond. Maar fysieke overbelasting is een belangrijk risico voor je gezondheid. Deze infographic biedt je 6 tips om fysieke belasting te voorkomen en gezond te blijven werken.  Meer informatie en tips over hoe je gezond...

‘Extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod samen

Het platform ‘Extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg samen. Met het platform wordt, gedurende de coronacrisis, de inzet van extra personeel ondersteunt in zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Zorg- en...

Afdelingshoofden CWZ zetten in op talenten medewerkers

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen werkt met het project Hoofden Verbinden Harten 2.0 aan de ontwikkeling van de afdelingshoofden. In 2019 zochten zij in drie bijeenkomsten naar hun drijfveren, inspiratie en persoonlijke talenten. Yvonne van den...
Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de branche

Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de branche

Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de branche? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen? Het...
Carrière-platform Zorginspirator gelanceerd

Carrière-platform Zorginspirator gelanceerd

Vandaag is de Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig...
Vlog Serious Game Roosteren deel 3

Vlog Serious Game Roosteren deel 3

Welke stappen worden doorlopen in het proces van idee naar uitwerking bij de creatie van een serious game? En hoe worden planners, verpleegkundigen en andere medewerkers van ziekenhuizen daarbij betrokken? Dat vertelt &Ranj in de derde vlog over Serious Game...
De arbeidsmarkt van het sociaal domein

De arbeidsmarkt van het sociaal domein

Professionals in het sociaal domein zijn afkomstig uit tien verschillende sectoren en branches. Meer dan de helft komt uit de VVT-sector. Dat blijkt uit onderzoek dat Regioplan samen met Cebeon deed naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein, in opdracht van AZW, het...
OR- en kaderleden gaan dialoog aan tijdens Medezeggenschapsdag

OR- en kaderleden gaan dialoog aan tijdens Medezeggenschapsdag

Op de jaarlijkse Medezeggenschapsdag van 7 november 2019 stond het thema strategische personeelsplanning en de dialoog daarover centraal. In het prachtige oude stadscafé De Observant in Amersfoort werden ruim 125 OR-leden en kaderleden op ludieke wijze meegenomen in...
Arbocatalogus ‘Beter met Arbo’ vernieuwd

Arbocatalogus ‘Beter met Arbo’ vernieuwd

De arbocatalogus ‘Beter met Arbo’ van de StAZ is vernieuwd. Voor de online catalogus is een nieuwe website ontworpen met een eigentijdse uitstraling en een verbeterde indeling. De vernieuwde catalogus is bedoeld voor alle medewerkers in de sector. Want herkenning en...