Veiligezorg, ook na covid-19

Zorgprofessionals hadden het de afgelopen maanden meer dan druk met covid-19, het coronavirus. Ze kregen veel waardering voor hun inzet en voor de kwaliteit van hun zorg en ze kregen letterlijk applaus. Nu de reguliere zorg weer op gang is gekomen, nemen agressie en...

Arbocatalogus uitgebreid: veilig werken met geneesmiddelen

In de arbocatalogus Beter met Arbo is nu ook informatie te vinden over veilig werken met geneesmiddelen. Zowel ziekenhuizen, zorgmedewerkers als de overheid zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van medewerkers. Om beroepsziekten te voorkomen, is het belangrijk om...

Cao Ziekenhuizen 2019-2021 beschikbaar in app

De gratis app ‘Cao Ziekenhuizen’ biedt werkgevers en medewerkers snel inzicht in de cao-afspraken. De Cao Ziekenhuizen 2019-2021 is nu in de app verwerkt. Ook de rekentools in de app zijn aangepast aan de nieuwe cao. Met de app kunnen de cao-afspraken op ieder moment...

Bescherm medewerkers tegen agressie en geweld

bron: Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) controleert regelmatig of organisaties voldoen aan de eisen uit de Arbowet. Dit jaar heeft de Inspectie extra aandacht voor het thema...

Handreiking Veiligezorg voor benadering jongeren uit straatcultuur

Straatcultuur neemt volgens verschillende deskundigen een steeds dominantere positie in binnen de Nederlandse maatschappij. Ziekenhuizen geven aan dat gesprekken met hangjongeren uit deze cultuur steeds sneller escaleren. Daarnaast maakt ziekenhuispersoneel zich...

Voorkom fysieke belasting. Zorg voor jezelf!

Fysieke inspanning hoort bij je werk en is zelfs gezond. Maar fysieke overbelasting is een belangrijk risico voor je gezondheid. Deze infographic biedt je 6 tips om fysieke belasting te voorkomen en gezond te blijven werken.  Meer informatie en tips over hoe je gezond...

‘Extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod samen

Het platform ‘Extra handen voor de zorg’ brengt vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg samen. Met het platform wordt, gedurende de coronacrisis, de inzet van extra personeel ondersteunt in zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Zorg- en...

Afdelingshoofden CWZ zetten in op talenten medewerkers

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen werkt met het project Hoofden Verbinden Harten 2.0 aan de ontwikkeling van de afdelingshoofden. In 2019 zochten zij in drie bijeenkomsten naar hun drijfveren, inspiratie en persoonlijke talenten. Yvonne van den...
Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de branche

Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen in de branche

Benieuwd naar hoe het staat met werkdruk, agressie en verzuim in de branche? Wil je een overzicht van de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt? Of meer weten over de mogelijkheden die technologie en domotica bieden om praktische problemen op te lossen? Het...
Carrière-platform Zorginspirator gelanceerd

Carrière-platform Zorginspirator gelanceerd

Vandaag is de Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig...