Arbeidsverhoudingen

Effectief communiceren en samenwerken

Goede samenwerking tussen leidinggevende en teamleden komt de patiëntenzorg en het werkplezier ten goede. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over functioneren, loopbaanmogelijkheden en de balans tussen werk en privé. Ook op organisatieniveau is de dialoog tussen ondernemingsraad en bestuurder een belangrijke voorwaarde voor goede arbeidsverhoudingen. De StAZ ondersteunt werkgevers en medewerkers bij het voeren van de dialoog en stimuleert eigen initiatief vanuit de werkvloer.

Handreiking scholingsverzoek helpt werk te maken van scholing

Publicatie

Goede zorg vraagt om goed opgeleide werknemers. Door scholing blijven werknemers gemotiveerd en up-to-date opgeleid en verbetert de kwaliteit van het werk. Scholing kan een team ook nieuwe energie, impulsen en motivatie opleveren. Bovendien vergroot scholing de kansen op de arbeidsmarkt en levert het nieuwe inzichten en energie op.

Cao Ziekenhuizen app nu beschikbaar

Instrument

Steeds beter sessies

Instrument

Ervaring Catharina Ziekenhuis met het Verbeterbord

Praktijkvoorbeeld

Het Verbeterbord

Instrument

Van foto naar actiefilm

Instrument

Ervaringen Orbis met miniteams

Praktijkvoorbeeld

Leidinggeven & leidingkrijgen in Orbis MC

Praktijkvoorbeeld

Miniteams

Instrument

Afdelingshoofden CWZ zetten in op talenten medewerkers

Praktijkvoorbeeld

Het Martini Ziekenhuis geeft zestigplussers de kans minder te werken

Praktijkvoorbeeld

Bronovo: expertise delen met kennismarkten

Praktijkvoorbeeld

Week van het leren in het Deventer ziekenhuis

Praktijkvoorbeeld