Een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen

De StAZ zet actuele thema’s uit de arbeidsmarkt op de kaart en streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met medewerkers en organisaties die fit zijn voor de arbeidsmarkt.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

DUURZAME INZETBAARHEID

In de sector zorg wordt meer ingezet op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken.

Logo Aan De Slag Met Duurzame Inzetbaarheid

Uitkomsten onderzoek naar zzp-landschap in de branche ziekenhuizen

Arbeidsomstandigheden

Nieuwe werkgevers- en werknemersenquête van AZW

Arbeidsmarkt
De kerncijfers uit de werknemers- en werkgeversenquête laten zien dat er 225.600 werknemers aan de enquête hebben meegedaan. Enkele cijfers uitgelicht: 68% van de vacatures die organisaties hebben, waren moeilijk vervulbaar. 57% van de werknemers had te maken met langdurige onderbezetting op de werkvloer. 10% van de werknemers werkt in meerdere werkkringen.

Verzuimpercentage verder gestegen in derde kwartaal 2022

Arbeidsomstandigheden
In deze grafiek is de duurklasse ten opzichte van het verzuimpercentage te zien. Wat opvalt is dat er een forse groei is in de duurklasse 1 tot en met 14 dagen. Ook in de duurklasse 366 tot en met 730 dagen is een groei te zien.

Zorginspirator

Instrument

Zorginspirator is een online platform voor professionals die bezig zijn met hun toekomst in de zorg. Dit slimme hulpmiddel geeft zorgmedewerkers een concreet en soms verrassend inzicht in hun carrièremogelijkheden.