Een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen

De StAZ zet actuele thema’s uit de arbeidsmarkt op de kaart en streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met medewerkers en organisaties die fit zijn voor de arbeidsmarkt.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

DUURZAME INZETBAARHEID

In de sector zorg wordt meer ingezet op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken. Bekijk ook de verschillende gratis activiteiten die de StAZ organiseert.

Logo Aan De Slag Met Duurzame Inzetbaarheid

Uitkomsten werknemers- en werkgeversenquête 2e kwartaal 2023 bekend

Arbeidsmarkt
In deze grafiek staan de vormen van begeleiding die startende medewerkers krijgen binnen de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. 62% loopt mee met een collega, 54% krijgt een buddy of begeleider toegewezen, 53% volgt een introductieprogramma, 30% ontvangt een informatiepakker, 15% krijgt een andere vorm van begeleiding en 2% krijgt geen begeleiding.

Verzuimpercentage in derde kwartaal 2023 opnieuw gedaald

Arbeidsomstandigheden
In deze grafiek is te zien dat het verzuimpercentage met 0,69 procentpunt is gedaald ten opzicht van hetzelfde moment vorig jaar.

Activiteiten duurzame inzetbaarheid onder de loep: wat leveren ze tot nu toe op?

Duurzame inzetbaarheid

Terugblik webinar Hoe maak je werk van duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid

Zorginspirator

Instrument

Zorginspirator is een online platform voor professionals die bezig zijn met hun toekomst in de zorg. Dit slimme hulpmiddel geeft zorgmedewerkers een concreet en soms verrassend inzicht in hun carrièremogelijkheden.