Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) heeft de uitkomsten van de jaarlijkse werknemers- en werkgeversenquête binnen de branche ziekenhuizen en overig medisch specialistische zorg gepubliceerd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er in de meeste gevallen geen grote verschillen te zien.

Twee keer per jaar worden werknemers en werkgevers in de sector bevraagd over ‘werken in zorg en welzijn’. De meeste cijfers zijn ten opzichte van een jaar nagenoeg hetzelfde. Zo neemt 60% van de werknemers ten minste één keer per maand deel aan team- of werkoverleg (was 62%), wil 70% zich ontwikkelen in zijn of haar huidige functie (was 71%), heeft 38% samen met de leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (was 37%), heeft 59% zin om naar het werk te gaan tijdens het opstaan (was 61%), is 81% enthousiast over zijn of haar baan (was 82%) en bruist 54% van de energie op het werk (was 55%).

Grootste verschillen ten opzichte van 2e kwartaal 2022

Sommige cijfers tonen wat grotere verschillen aan dan een jaar geleden. Een overzicht:

  • 55% van de vacatures die organisaties hadden, waren moeilijk te vullen (was 68%)
  • 70% is bereid extra inspanningen te leveren voor het succes van de organisatie (was 75%)
  • 73% voelt loyaliteit naar de organisaties (was 78%)
  • 63% van de werknemers vindt dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor scholing (was 59%)
  • 50% heeft nieuwe technologie gebruikt in contact met de cliënt (was 54%)

Starters, besteding per week en mobiliteit

In de werknemersenquête is er ook aandacht besteed aan de begeleiding van starters, de gemiddelde besteding per werkweek en loopbaan en mobiliteit.

Begeleiding startende werknemers

De meeste startende werknemers lopen mee met andere collega’s, krijgen een buddy/begeleider toegewezen of volgen een introductieprogramma.

In deze grafiek staan de vormen van begeleiding die startende medewerkers krijgen binnen de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg. 62% loopt mee met een collega, 54% krijgt een buddy of begeleider toegewezen, 53% volgt een introductieprogramma, 30% ontvangt een informatiepakker, 15% krijgt een andere vorm van begeleiding en 2% krijgt geen begeleiding.

Gemiddelde besteding per werkweek

De meeste tijd (40%) van de werknemers wordt gemiddeld per week besteed aan de zorg voor of ondersteuning van cliënten. Een groot deel van de tijd wordt besteed aan verslaglegging en het registreren van informatie (samen 36%).

Loopbaan en mobiliteit

Werknemers geven in het onderzoek aan bereid te zijn om nog 9,9 jaar de huidige functie uit te willen voeren en 10,2 jaar bij de huidige werkgever te willen blijven werken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de werknemers- en werkgeversenquête? Bekijk dan onderstaande pagina’s.