Op 12 oktober deden ongeveer 80 HR-adviseurs/managers mee aan een webinar over duurzame inzetbaarheid. Het gaf een goed beeld van de vele middelen die beschikbaar zijn om beleid te maken rond duurzame inzetbaarheid, de mogelijkheden om instrumenten voor individuele medewerkers en teams verder te vergroten én hoe je in de praktijk aan de slag gaat met activiteiten om duurzame inzetbaarheid te vergroten binnen je organisatie.

Kijk de webinar terug op YouTube

Vanuit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) zijn er door de StAZ verschillende projecten en activiteiten gestart om met duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen aan de slag te gaan. Tijdens de webinar vertelde Anneke Geusgens, programmamanager MDIEU voor de StAZ, over het beschikbare aanbod: ‘Er is van alles mogelijk. Van serious game over roosteren tot een mantelzorgloket en van een financieel adviesgesprek tot veerkrachtcoaching. Voor iedere organisatie binnen de branche ziekenhuizen zit er wel iets bij. En het mooie is dat de StAZ HR-afdelingen kosteloos ondersteunt en begeleidt waar nodig.’

Wil je meer weten over de projecten en activiteiten van de StAZ op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan de projectpagina Duurzame inzetbaarheid op de website van de StAZ. De StAZ is ook bezig met een nieuwe MDIEU-aanvraag om zo tot 2025 meer activiteiten en projecten op te zetten over duurzame inzetbaarheid. Medio februari 2024 wordt bekendgemaakt of de MDIEU-aanvraag wordt toegekend. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Succesvolle praktijkverhalen

Tijdens de webinar werden ervaringen gedeeld van organisaties die met succes hadden deelgenomen aan een van de projecten of activiteiten die de StAZ organiseert.

Heliomare: Pop up-store ‘Het goede gesprek’

Revalidatiecentrum Heliomare nam deel aan het project ‘Het goede gesprek’. Peggy Loogman en Roos Zuiderveld, HR-adviseurs bij Heliomare, brachten in kaart wat er nodig was voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Door een pop-up store op te zetten met een stoere, opvallende uitstraling wilden ze de dialoog aanwakkeren over duurzame inzetbaarheid. In één dag werden 150 gesprekken aangeknoopt met medewerkers. Dat leverde veel extra informatie op over hoe mensen een periodiek gesprek met hun leidinggevende ervaren en welke verbeteringen zij voor zich zien, bijvoorbeeld door te praten over de werk-privébalans. Daarnaast kwam ook de generatiekloof ter sprake, die regelmatig leidt tot misverstanden tussen collega’s.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: intervisiebegeleiding

Antoine Migchielsen, adviseur Leren en Ontwikkelen in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, vertelde over zijn ervaring met het project intervisiebegeleiding. Voor het bieden van intervisie aan teams werd een groep van 12 medewerkers geworven die de ambitie hadden om vraagstukken in groepsverband te leren begeleiden. Zij volgden de driedaagse training ‘Intervisiebegeleiding met ziel en zaligheid’ en waren daarna in staat om intervisie in teams aan te bieden. Zowel voor de kersverse intervisiebegeleiders als voor de mensen die zij begeleiden, is intervisie erg motiverend. Het leidt daarnaast tot meer waardering, steun en perspectief op de eigen ontwikkeling.

Lees ook het interview met Dianne Fransen, themamanager Vitaal & Bewegen bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, waarin zij vertelt over haar ervaringen met het project ‘Teamdialoog werk-privébalans’.

Meer informatie

De webinar ‘Hoe maak je werk van duurzame inzetbaarheid’ is opgezet in samenwerking tussen de StAZ en NVZ. De activiteiten die de StAZ organiseert, worden voor 50% gefinancierd met subsidie van het ministerie van SZW en voor 50% door de StAZ.

Kijk de webinar terug op YouTube