Invloed op Europees sociaal beleid

Een steeds groter deel van het gezondheidsbeleid wordt vormgegeven door de Europese Unie. Europese ziekenhuizen en hun medewerkers oefenen hun invloed uit op dit beleid via het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche. Ondersteund door de werkgroep StAZ Europa leveren de Nederlandse sociale partners een actieve bijdrage aan deze sectorale Europese Sociale Dialoog.

Europese Sociale Dialoog

Publicatie

Om mee te kunnen praten over het zorgbeleid van de Europese Unie, hebben Europese ziekenhuizen zich verenigd in het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche. Het Comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche.

Het comité stimuleert ook de sociale dialoog binnen de ziekenhuisbranche op Europees, nationaal én lokaal niveau. De StAZ ondersteunt de Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties die deelnemen aan het Comité bij het behartigen van de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen in Europa.

Alle informatie over Europa

Europese subsidies

Subsidie

Europees programma onderwijssubsidie: Erasmus+

Subsidie

Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche

Publicatie

EU4Health: EU-subsidies voor de volksgezondheid

Subsidie

EaSI: EU-subsidies werkgelegenheid en sociale bescherming

Subsidie

Ondersteuning StAZ bij Europese projecten

Publicatie

Verpleegkundigen ZorgSaam in Europees project ‘leerplaatsleren’

Publicatie