Welke factoren zijn van invloed op de werk-privébalans van medewerkers? Welke rol speelt het verlenen van mantelzorg op het uitoefenen van jouw baan? Welke gevolgen ondervinden zowel jij als jouw team aan een verstoorde werk-privébalans en hoe kom je samen tot oplossingen? Met het project Teamdialoog Werk-privébalans gaan teams met elkaar in gesprek over deze vragen, ervaren knelpunten en passende maatregelen. Meld jij jouw team ook aan?

Deelname aan het project Teamdialoog Werk-privébalans levert jouw team(s) het volgende op:

  • Meer inzicht in de problematiek rondom werk-privébalans
  • Meer onderling begrip in het team
  • Grotere eigen regie van medewerkers
  • Gerichte oplossingen op maat voor teamleden met en zonder mantelzorgtaken

Methode InDialoog

De teamdialoog wordt begeleid door Stichting IZZ, beter bekend van de dialoogmethodiek InDialoog. IZZ zal deze methode gebruiken voor het voeren van de teamdialoog in jouw ziekenhuis. Het traject bestaat uit drie stappen:

  1. Teampeiling; peilen van meningen van de deelnemers
  2. Teamdialoog; met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de teampeiling
  3. Bestuurder; het deelnemende team gaat met hoger management in gesprek over de uitkomsten van de teamdialoog

Deze stappen worden in een vaste volgorde doorlopen. De stappen worden steeds herhaald in drie rondes, waarbij per ronde een onderwerp naar keuze wordt besproken binnen het thema werk-privébalans, afhankelijk van de behoefte van het team.

Aanmelden of meer informatie

Wil jouw team meedoen? Of heb je nog vragen? Neem contact op met projectleider Floris de Jong via f.dejong@caop.nl.