Over StAZ

In de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) maken werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuisbranche zich samen sterk voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt in de ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. De StAZ zet actuele thema’s uit de arbeidsmarkt op de kaart en streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met medewerkers en organisaties die fit zijn voor de arbeidsmarkt.

Door de krachten te bundelen kunnen organisaties activiteiten uitvoeren waar ze anders niet aan toe zouden komen, vanwege kosten of tijdsinspanning. De StAZ stimuleert innovaties door het geven van stimuleringspremies voor vernieuwende projecten en initieert (pilot)projecten die aansluiten bij de concrete vragen van medewerkers van ziekenhuizen. Ze brengt de dialoog op gang tussen ziekenhuizen, stimuleert het uitwisselen van kennis en behartigt de belangen van Nederlandse ziekenhuizen in Europa.

Effectief beleid vraagt om actuele informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De StAZ voert onderzoek uit en verzamelt relevante onderzoeksrapportages, statistische gegevens en achtergrondinformatie, ook uit Europa. De kennis en informatie over de projecten en uit de onderzoeken worden breed verspreid in de branche, onder meer via deze website.

De StAZ richt zich in het bijzonder op professionals die zich bezig houden met arbeidszaken, zoals HRM-medewerkers en -managers, ondernemingsraden, arboprofessionals en kaderleden/vakbondsconsulenten.

Bestuur

De StAZ is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche ziekenhuizen. In de StAZ participeren:

  • NVZ vereniging van ziekenhuizen

  • FNV Zorg en Welzijn

  • CNV Zorg en Welzijn

  • FBZ

  • NU ’91