In veel ziekenhuizen hebben medewerkers de mogelijkheid om een coachingstraject of intervisie te volgen bij interne of externe coaches en begeleiders. De kosten in tijd en geld worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Maar er is nog niet overal voldoende draagvlak voor coaching en intervisie. Dat blijkt uit een inventarisatie van de StAZ van aanbod, organisatie en behoeften van ziekenhuizen op het gebied van coaching en intervisie.

Effectiviteit van coaching en intervisie

Het inventarisatieonderzoek is onderdeel van een project dat zich richt op de effectiviteit van coaching en intervisie in algemene, categorale en topklinische ziekenhuizen. Met de uitkomsten en aanbevelingen kunnen de coachings- en intervisietrajecten worden aangescherpt die de StAZ kosteloos aanbiedt in het kader van duurzame inzetbaarheid. De StAZ wilde weten:

  • Wat is het bestaande aanbod aan coaching en intervisie?
  • Hoe worden coaching en intervisie aangeboden?
  • Hoe zit het met de inzet van coaches, intern of extern?
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om coaching en intervisie succesvol in te kunnen zetten?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Welke behoeften hebben ziekenhuizen bij het aanbieden en organiseren van coaching en intervisie?

Aanbod aan coaching en intervisie

In de onderzochte ziekenhuizen blijkt het aanbod aan coaching en intervisie divers. Individuele coaching komt in verschillende vormen, zoals loopbaancoaching, budgetcoaching, mental coaching en conflicthantering, en ook is er teamcoaching. De aanmelding gaat vaak via leidinggevenden, maar alle ziekenhuizen bieden medewerkers ook een mogelijkheid om zich direct aan te melden met hun vraag voor coaching of intervisie bij de HR afdeling/ personeelszaken, of de aanwezige academie.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle coaching en intervisie is dat er een klik is tussen medewerker(s) en coach of intervisiebegeleider en dat er een veilige sfeer is.

Verbeterpunten in ziekenhuizen

Een van de verbeterpunten die de ziekenhuizen zien, is een breed gedragen visie in de organisatie op het belang van coaching en intervisie. Een ander verbeterpunt is dat dat er een structureel aanbod is voor alle medewerkers en niet alleen voor specifieke groepen, zoals nu het geval is. Een belangrijke aanbeveling is dat leidinggevenden op allerlei manieren meer aandacht kunnen besteden aan de mogelijkheden van coaching en intervisie. Verder zouden HRM’ers het aanbod van coaching en intervisie zichtbaarder kunnen maken om er zo voor te zorgen dat het laagdrempeliger is voor medewerkers. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Het onder de aandacht brengen van coaching en intervisie tijdens ontwikkelgesprekken met medewerkers
  • HR-medewerkers laten aansluiten bij teamoverleggen
  • Inloopspreekuur bij coaches
Lees het hele rapport Coaching en intervisie

Meer informatie over het inventarisatieonderzoek

Voor het onderzoek werden 11 ziekenhuizen geselecteerd met verschillende kenmerken, zoals de grootte van het ziekenhuis, het type ziekenhuis en het werkgebied. De onderzoekers voerden gesprekken met functionarissen in deze ziekenhuizen die bij het organiseren of het uitvoeren van coaching en intervisie betrokken zijn, zoals HR-medewerkers, leidinggevenden en coaches. De resultaten zijn indicatief en geven een verdiepend inzicht in de organisatie en behoefte bij coaching en intervisie in de branche.