De StAZ maakt sinds halverwege 2022 gebruik van MDIEU-subsidie om activiteiten op te zetten binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen rond duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan coachingstrajecten, financieel adviesgesprekken, dialooggesprekken over werk-privébalans en mantelzorg en nog veel meer. Wat leveren die activiteiten op? Onderzoekers van het CAOP hebben namens de StAZ een tussenrapportage gemaakt en de opbrengsten in kaart gebracht.

In de tussenrapportage is gekeken naar de opbrengsten van de coachingstrajecten, financieel adviesgesprekken en workshops generatiebeleid.

Coachingstrajecten

De StAZ heeft verschillende activiteiten georganiseerd om de dialoog over duurzame inzetbaarheid te stimuleren, zoals Het goede gesprek, individuele coaching om de veerkracht van medewerkers te vergroten en het voeren van intervisiegesprekken. 80 tot circa 90% van de deelnemers beoordelen diverse aspecten van de coachingsgesprekken met goed tot uitstekend. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de coach, meerwaarde van de coaching, informatievoorziening en gevraagde tijdsinvestering.

Voor ruim de helft van de deelnemers heeft de coaching geleid tot een verandering in hun privéleven en voor 67% tot een verandering op het werk. Deelnemers gaven bijvoorbeeld aan beter met werk om te kunnen gaan, meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en assertiever te zijn geworden.

73% van de deelnemers geeft aan nu meer regie te hebben op hun eigen inzetbaarheid en een hogere werktevredenheid te ervaren. Ongeveer de helft heeft een betere werk-privébalans na het volgen van een van de coachingstrajecten. Daarnaast geeft 36% aan minder werkdruk te ervaren en 44% zich beter in staat te voelen om door te werken tot het pensioen.

Financieel advies

De StAZ biedt ook financieel advies aan voor medewerkers in verschillende generaties, die ieder hun eigen vraagstukken hebben. Voor 63% van de deelnemers is de behoefte aan inzicht in de consequenties van stoppen met werken de belangrijkste reden om gebruik te maken van het financiële advies. 43% wilde meer inzicht hebben in de gevolgen van meer of minder uren werken.

90% beoordeelt de meerwaarde van de financieel adviesgesprekken als goed tot uitstekend. Bijna de helft van de deelnemers verwacht nu beter in staat te zijn om door te werken tot de pensioenleeftijd en 59% verwacht meer regie te hebben op de eigen inzetbaarheid. 41% verwacht een betere werk-privébalans na het voeren van de adviesgesprekken.

Workshops generatiebeleid

De StAZ organiseert ook workshops generatiebeleid voor HR-managers, -adviseurs en/of OR-leden om generatiebeleid te ontwikkelen. De helft van de deelnemers gaf aan dat zij behoefte hadden aan inzicht in de mogelijkheden voor een generatiebeleid, of hoe je dit kunt ontwikkelen (45%). 32% wilde meer inzicht in wat generatiebeleid kan opleveren en hoe je medewerkers hierbij betrekt (27%).

Ook bij de workshops generatiebeleid beoordeelt circa 80 tot 90% de randvoorwaarden van de workshops als goed tot uitstekend. 88% is positief over de meerwaarde van de workshops. 71% geeft aan dat deelname aan de workshops heeft geleid tot verandering in de organisatie. 70% verwacht na het volgen van de workshops een generatiebeleid te ontwikkelen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende activiteiten die de StAZ organiseert op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan het overzicht op de website.