Fit voor de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst

Werknemers zijn het kloppend hart van ieder ziekenhuis. Hoe kan uw organisatie voldoende goed geschoolde medewerkers behouden? Wat zijn de loopbaan- en ontwikkelkansen? En wat zijn de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Met de instrumenten en publicaties van de StAZ bent u snel op de hoogte. Daarnaast leest in de praktijkvoorbeelden over mobiliteit en functiecreatie hoe andere instellingen actuele vraagstukken rond personeelsbeleid hebben aangepakt.

‘Mensen opleiden kost geld, mensen niet opleiden kost kapitalen’. Er zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar voor de investering in de opleiding en loopbaan van medewerkers. Hiermee verhoogt u de zorgkwaliteit binnen uw ziekenhuis, en het werkplezier van de medewerkers.

Uitvoering geven aan de Participatiewet? Geef een kickstart aan uw project!

Subsidie

Heeft u goede ideeën om mensen die binnen de Wet Banenafspraak vallen een kans op een baan te bieden? StAZ helpt goede plannen op weg met een stimuleringspremie. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee en aan het creëren van extra banen in uw ziekenhuis.

Creëer banen met de handreiking functiecreatie

Publicatie

Ook ziekenhuizen moeten de komende jaren extra banen creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Dit is onderdeel van de Banenafspraak, waarbij in 2026 125.000 extra banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe krijgt u deze extra banen voor elkaar? Functiecreatie of Jobcarving kunnen een opening creëren voor nieuwe banen. De handreiking Functiecreatie in ziekenhuizen helpt u op weg.

Uitvoering geven aan de Participatiewet? Geef een kickstart aan uw project!

Subsidie

Creëer banen met de handreiking functiecreatie

Publicatie

YouChooz

Instrument

Kaderregeling VWS-subsidies

Subsidie

6 nieuwe banen per jaar in Martini Ziekenhuis

Praktijkvoorbeeld

Zorginspirator

Instrument

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

Instrument