Nieuwsoverzicht

Bekijk al het nieuws

Uitkomsten onderzoek naar zzp-landschap in de branche ziekenhuizen

Arbeidsomstandigheden

Nieuwe werkgevers- en werknemersenquête van AZW

Arbeidsmarkt
De kerncijfers uit de werknemers- en werkgeversenquête laten zien dat er 225.600 werknemers aan de enquête hebben meegedaan. Enkele cijfers uitgelicht: 68% van de vacatures die organisaties hebben, waren moeilijk vervulbaar. 57% van de werknemers had te maken met langdurige onderbezetting op de werkvloer. 10% van de werknemers werkt in meerdere werkkringen.

Verzuimpercentage verder gestegen in derde kwartaal 2022

Arbeidsomstandigheden
In deze grafiek is de duurklasse ten opzichte van het verzuimpercentage te zien. Wat opvalt is dat er een forse groei is in de duurklasse 1 tot en met 14 dagen. Ook in de duurklasse 366 tot en met 730 dagen is een groei te zien.

Meld je kosteloos aan voor workshop Generatiebeleid 57+

Duurzame inzetbaarheid
Banner voor de gratis workshop Generatiebeleid 57+ waar organisaties zich voor kunnen aanmelden als zij aan de slag gaan met het vormgeven van het generatiebeleid.

Bijeenkomsten Aan de slag met duurzame inzetbaarheid goed bezocht

Duurzame inzetbaarheid
Informatiebijeenkomst Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Interactieve sessies tijdens congres Veiligezorg leveren veel inzicht op

Veiligezorg

Serious Game Roosteren: ‘We zitten in hetzelfde schuitje’

Arbeidsomstandigheden

Nieuw project: aanpak interne agressie en ongewenst gedrag

Arbeidsomstandigheden

Verzuimpercentage in tweede kwartaal gestegen

Arbeidsomstandigheden

Meld je aan voor informatiebijeenkomsten en ga aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Arbeidsomstandigheden

Aan de slag met de Regeling Generatiebeleid? Gebruik de rekentool

Generatiebeleid

Nieuwe AZW-prognose over arbeidsmarkt voor branche ziekenhuizen in infographic

Arbeidsmarkt
In de grafiek ‘Arbeidsmobiliteit ziekenhuizen en overige medische zorg’ zie je de in- en uitstroom van werknemers in de branche ziekenhuizen. De instroom neemt af tot 2031 en de uitstroom neemt toe tot 2031.