Nieuwsoverzicht

Bekijk al het nieuws

Vergroot jouw expertise in plannen en roosteren met de post-HBO-opleiding Plannen in de Zorg

Instrument

Boost jouw carrière met coaching en intervisietraining

Duurzame inzetbaarheid

Vernieuwde Goedenachtapp biedt nachtwerkers advies op maat

Instrument
Iphone 8

AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

Arbeidsmarkt

Ziekteverzuim ligt in 2022 op hoger niveau dan jaar ervoor

Arbeidsomstandigheden
In deze grafiek is te zien dat de verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen in 2022 hoger liggen dan in 2021.

Meld je aan voor individuele begeleiding aan de start van je loopbaan

Generatiebeleid
verpleegkundige staat op de gang met een kar vol met handdoeken

Meld je aan voor individuele begeleiding bij groei in je loopbaan

Generatiebeleid
arts zit achter een laptop

Uitkomsten onderzoek naar zzp-landschap in de branche ziekenhuizen

Arbeidsomstandigheden

Portal geopend voor aanvragen tegemoetkoming uitkering zware beroepenregeling

Arbeidsomstandigheden

Nieuwe werkgevers- en werknemersenquête van AZW

Arbeidsmarkt
De kerncijfers uit de werknemers- en werkgeversenquête laten zien dat er 225.600 werknemers aan de enquête hebben meegedaan. Enkele cijfers uitgelicht: 68% van de vacatures die organisaties hebben, waren moeilijk vervulbaar. 57% van de werknemers had te maken met langdurige onderbezetting op de werkvloer. 10% van de werknemers werkt in meerdere werkkringen.

Verzuimpercentage verder gestegen in derde kwartaal 2022

Arbeidsomstandigheden
In deze grafiek is de duurklasse ten opzichte van het verzuimpercentage te zien. Wat opvalt is dat er een forse groei is in de duurklasse 1 tot en met 14 dagen. Ook in de duurklasse 366 tot en met 730 dagen is een groei te zien.

Meld je kosteloos aan voor workshop Generatiebeleid 57+

Duurzame inzetbaarheid
Banner voor de gratis workshop Generatiebeleid 57+ waar organisaties zich voor kunnen aanmelden als zij aan de slag gaan met het vormgeven van het generatiebeleid.