Dianne Fransen is themamanager Vitaal & Bewegen bij CWZ in Nijmegen. Het is haar taak om patiënten meer in beweging te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, helpt het als medewerkers het goede voorbeeld geven: ‘Een belangrijk onderdeel van vitaliteit en bewegen is de werk-privébalans. De medewerkers zien de patiënten en het is goed dat zij zelf ook uitdragen dat gezondheid en vitaliteit belangrijk is. Door mee te doen met de Teamdialoog werk-privébalans hoop ik dat de zorgmedewerker de werk-privéverhouding beter in balans krijgt en weet wat daarvoor nodig is.’

Tijdens de informatiebijeenkomsten die de StAZ vorig jaar en begin dit jaar organiseerde in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), wekte de Teamdialoog werk-privébalans de meeste interesse van Dianne: ‘Ik zag de verschillende activiteiten die de StAZ organiseert voorbijkomen en ik dacht dat de Teamdialoog werk-privébalans het beste zou aansluiten bij mijn doel om mensen meer in beweging te krijgen en een verstoorde werk-privébalans te voorkomen. Na mijn aanmelding is het natuurlijk nog zaak om medewerkers te motiveren mee te doen aan de teamdialoog. Dat was nog wel een uitdaging, want in de zorg hebben medewerkers niet veel tijd om zich te committeren aan een lang traject. Gelukkig is het toch gelukt om drie teams te laten deelnemen.’

Teamdialoog werk-privébalans volgens InDialoog-methode van IZZ

Met de Teamdialoog werk-privébalans gaan deelnemende teams het gesprek aan over de werk-privébalans volgens de methode InDialoog van IZZ. De methode bestaat uit drie stappen plus ondersteunende teamcoachingsessies die achter elkaar in één ronde worden doorlopen. Ieder team doorloopt elke ronde drie keer. Per ronde wordt een onderwerp besproken binnen het overkoepelende thema werk-privébalans. Iedere ronde bestaat uit drie stappen:

  1. Teampeiling; over welke thema’s maken deelnemers zich zorgen?
  2. Teamdialoog; welke mogelijke oplossingen zijn er (incl. inventarisatie van handvatten die al beschikbaar zijn in de organisatie)?
  3. Bestuurder; matchen van de zorgen met de oplossingen en in gesprek met de bestuurder/hoger management.

‘De eerste ronde leverde al veel op’, vertelt Dianne. ‘De zorgen uit de deelnemende teams gingen vooral over werkgeluk, aantrekkelijkheid van het vak, uitval, financieel belang en de verschillen tussen generaties. Het mooie van deze methodiek is dat de deelnemers geheel autonoom aan oplossingen kunnen werken, waarbij ze niet voor de meest voor de hand liggende oplossing gaan, zoals het vragen om extra fte’s. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de uitkomsten aan het einde van het traject.’

Een van de deelnemers zei over de eerste ronde:

‘De bijeenkomst is positief ontvangen. De coach stelde verdiepende vragen, waardoor de vraag waar je tegenaan loopt in werk-privébalans net wat dieper ging. Fijn was dat hij aangaf ook bij de terugkoppeling met de leidinggevenden te zijn, omdat een deel van de problemen ook bij de organisatie ligt en wat er verwacht wordt van de medewerkers. Ook generatieverschillen werden duidelijk, maar behoefte aan autonomie was een gemeenschappelijke deler.’

Dianne verwacht dat er met de teamdialoog meer aandacht zal zijn voor het belang van een goede werk-privébalans in de organisatie: ‘Ik denk dat de Teamdialoog werk-privébalans vooral zorgt dat mensen meer inzicht krijgen in hulpmiddelen en daar dan echt iets mee kunnen. De zorgen en problemen zijn namelijk al redelijk goed in beeld. En je creëert hiermee ambassadeurs, waarvan je hoopt dat het als een olievlek door het ziekenhuis gaat en meer mensen geholpen worden. Voor mij is het weer een haakje waar je dingen aan kunt ophangen. Ook mooi om te zien dat spin-offs ontstaan met teams die niet aan de Teamdialoog werk-privébalans konden meedoen, maar wel op een andere manier met het thema aan de slag willen gaan. Zo ontstaat er ook meer bewustwording in de organisatie.’

Veranderende zorg in verhouding tot de werk-privébalans

Dianne schets aan de hand van een voorbeeld dat er veel veranderingen gaande zijn in ziekenhuizen die veel vragen van zorgverleners, waarbij er meer druk komt op de werk-privébalans: ‘Er is een hele transitie gaande in ziekenhuizen. We willen natuurlijk altijd onze patiënten steeds beter maken met zorg op maat. Maar dat gaat niet altijd meer. Laatst zei een van de zorgverleners dat patiënten zich geen patiënten meer voelen, maar klant. De patiënt wil zelf bepalen hoe het zorgtraject eruit moet zien; van diagnostiek tot behandeling, verblijf en nazorg. Hoewel we graag de patiënt regie geven, hebben we helemaal de luxe niet meer om aan alle wensen tegemoet te komen. En met het stijgende personeelstekort de komende jaren is dat een groot probleem. We willen altijd het beste en de meest optimale zorg bieden, maar we moeten juist wat afknabbelen van de zorg om het beheersbaar te maken in de toekomst.’

‘Het doet pijn voor een zorgverlener om te horen dat ze de zorg niet meer kunnen bieden zoals ze dat het liefste zouden willen doen. Het gaat er dan over of iemand wel kan doen wat hij of zij belangrijk vindt. Zolang ze het privé op orde hebben, kunnen ze vaak best dealen met de tegenslagen die komen. Maar op het moment dat het werk niet meer beheersbaar is en een werknemer niet meer de zorg kan bieden die hij of zij wil bieden, verstoort het de werk-privébalans.’

Deelname aan Teamdialoog werk-privébalans

Dianne is blij dat haar ziekenhuis deelneemt aan de Teamdialoog werk-privébalans: ‘Ik vind het fijn dat het product Teamdialoog werk-privébalans volledig ondersteund wordt. IZZ doet alles en levert mij heel veel data aan en zorgt dat alles er is. Maar de klus in huis, dus zorgen dat teams op elkaar worden afgestemd, agendaplanning en mensen achter de broek aan zitten kost nog wel veel tijd. Daar moet je nog wel op rekenen en dat is ook logisch natuurlijk. Je bent er wel een paar uur mee bezig om dit geregeld te krijgen. Een externe trainer geeft een extra zwaarte aan de interventie; de deelnemers maken en houden hun agenda hiervoor vrij. Teamdialoog werk-privébalans is de tijdsinvestering dus wel echt waard.’

Wil jij meer weten over de Teamdialoog werk-privébalans, of wil je jouw team aanmelden voor deelname? Neem dan contact op met projectleider Floris de Jong (f.dejong@caop.nl). We adviseren voor einde augustus contact op te nemen bij interesse gezien de vereiste organisatie.