Na lange tijd van stijgen, is het verzuimpercentage gedaald met 6% ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit recente cijfers van onderzoeksbureau Vernet. Het onderzoek laat ook zien dat de meldingsfrequentie met 1,43 lager is in het tweede kwartaal dan vorig jaar in dezelfde periode (1,50).

Leeftijdsklassen en duurklassen

In bijna alle leeftijdsklassen en duurklassen is het verzuimpercentage gedaald. Alleen in de duurklasse van het extra lange verzuim is het ziekteverzuim met 6% gestegen. Bij de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder is het verzuimpercentage gestegen naar 8,62. Bij jongeren onder de 26 jaar is het verzuimpercentage het meest afgenomen, namelijk met 17%.

In deze grafiek is te zien dat het verzuimpercentage in de duurklasse ‘Extra lange verzuim’ met 6% is gestegen. In alle andere duurklassen is het verzuimpercentage gedaald.

In deze grafiek en tabel is de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage te zien in de verschillende leeftijdsklassen. Alleen in de groep ’56 jaar en ouder’ is een stijging te zien van het verzuimpercentage.

Instroom hoger dan uitstroom

Zowel de instroom van nieuwe medewerkers als de uitstroom van medewerkers is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De instroom is wel hoger dan de uitstroom. De in- en uitstroom in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar is in beide gevallen kleiner geworden.

In deze tabel is de in- en uitstroom per leeftijdsklasse zichtbaar. Alleen in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar is zowel de in- als de uitstroom lager geworden.

Meer weten?

Het onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in de branche ziekenhuizen. Download de factsheet of lees de analyse van Vernet.