Duurzame inzetbaarheid

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken.

Op basis van de sectoranalyse zijn er vijf thema’s vastgesteld rondom duurzame inzetbaarheid:

  1. Generatiebeleid
  2. Regie op rooster
  3. Strategische personeelsontwikkeling
  4. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
  5. Mantelzorg

Voor ieder thema zijn specifieke activiteiten en projecten ontwikkeld waar organisaties en medewerkers kosteloos aan mee kunnen doen. De activiteiten worden kosteloos aangeboden, omdat de StAZ deze betaalt en ook gebruikmaakt van MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.

Duurzame inzetbaarheid: 5 thema’s uitgelegd

Instrument

De verschillende activiteiten en projecten van de StAZ zijn verdeeld over vijf thema’s: generatiebeleid, regie op rooster, strategische personeelsplanning, dialoog over duurzame inzetbaarheid, mantelzorg. De thema’s worden toegelicht in het document Aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Toelichting op thema’s

Publicatie

Roosterproblemen in ziekenhuizen oplossen met serious game

Instrument