Duurzame inzetbaarheid

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken. Er zijn zes thema’s met onderliggende en gratis activiteiten vastgesteld rondom duurzame inzetbaarheid:

 1. Generatiebeleid
  Medewerkers die net starten met hun werk, midden in hun werkzame leven zijn of meer aan het einde van hun loopbaan: gedurende iedere fase kan het soms wenselijk zijn om ondersteuning te krijgen en daarmee het plezier in het werk te behouden. Er worden daarom verschillende activiteiten aangeboden, zoals loopbaancoaching en persoonlijk financieel advies. Voor medewerkers die overwegen om gebruik te maken van een generatieregeling of de regeling Zware beroepen, zijn er rekentools voor inzicht in de financiële gevolgen. Voor HR-professionals zijn er workshops om te ondersteunen bij het ontwikkelen van generatiebeleid.
 2. Regie op rooster
  Goede personeelsplanning en roosters dragen bij aan meer plezier in het werk, minder werkdruk en meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een post-hbo voor dedicated planners, een serious game om inzicht te krijgen in het roosterproces binnen de afdeling en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van integraal capaciteitsmanagement helpen om de personeelsplanning en het roosterproces binnen het ziekenhuis te verbeteren.
 3. Strategische personeelsontwikkeling
  Hoe kun je als zorgprofessional anticiperen op ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden? Hoe ziet het werk van de toekomst eruit? Wat betekent dit voor het werk in ziekenhuizen? Wat kan je hierbij betekenen vanuit je functie als HR-professional? Wat hebben zorgprofessionals nodig om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de zorgvraag en het zorgaanbod?
 4. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
  Een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker over duurzame inzetbaarheid helpt om duidelijk te maken wat iedere medewerker nodig heeft om zich vitaal te voelen en met plezier te blijven werken. En als er knelpunten zijn, kunnen zij samen zoeken naar (maatwerk) oplossingen.
  StAZ stimuleert dit gesprek en helpt leidinggevenden en medewerkers op weg. Dat doen we aan de hand van de volgende projecten:

  • Het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid (in teamverband)
  • Individuele coaching om  veerkracht te vergroten (individueel)
  • Training intervisiebegeleiding (individueel)
 5. Werk-privébalans
  Een verstoorde werk-privébalans kan een bron van werkdruk zijn voor medewerkers. Dat blijkt uit zowel de sectoranalyse als ook uit eerder onderzoek: één op de drie zorgmedewerkers heeft mantelzorgtaken. Binnen dit thema gaan teams in gesprek over de werk-privébalans om antwoord te vinden op de volgende vragen: welke zaken beïnvloeden de werk-privébalans van medewerkers? Hoe voer je als team een dialoog over die werk-privébalans? En wat zijn mogelijke oplossingen? Daarnaast organiseert de StAZ kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen waarbij we medewerkers handvatten willen bieden om hun werk-privébalans te versterken.
 6. Bewustwording duurzame inzetbaarheid
  Het project Bewustwording duurzame inzetbaarheid zorgt voor bewustwording rondom de heersende cultuur in de zorgsector, waarin de focus ligt op het draaien van productie. Samen met organisaties en medewerkers ontdekken we hoe er tijdens het drukke dagelijkse werk voldoende ruimte en aandacht kan zijn voor medewerkers om te werken aan hun inzetbaarheid. Je gaat proefondervindelijk onderzoeken hoe bewustwording over duurzame inzetbaarheid vergroot kan worden en welke interventies daarvoor geschikt zijn voor jou en je team.

Lees de toelichting op de zes thema’s.

Alle activiteiten worden kosteloos aangeboden omdat de StAZ dit financiert met behulp van de MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.

Blijf op de hoogte  

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende projecten en activiteiten die door de StAZ georganiseerd worden aan de hand van de zes thema’s, schrijf je dan in voor de speciale nieuwsbrief Aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Thema’s

Generatiebeleid

Regie op rooster

medewerker achter PC

Strategische personeelsontwikkeling

mensen in vergadering

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

dokters in vergadering

Werk-privébalans

Bewustwording duurzame inzetbaarheid

volwassenen in een klas