Duurzame inzetbaarheid

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Op basis van de sectoranalyse zijn er zes thema’s vastgesteld rondom duurzame inzetbaarheid:

  1. Generatiebeleid; loopbaanadvies voor iedere werknemer in elke generatie
  2. Regie op rooster; roosterproces op interactieve wijze inzichtelijk maken om bewustwording onder werknemers te vergroten
  3. Strategische personeelsontwikkeling; hoe ziet het werk van de toekomst eruit en hoe bereid je jouw organisatie daarop voor?
  4. Dialoog over duurzame inzetbaarheid; faciliteren van individuele coaching en groepsinterventie om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers te stimuleren
  5. Mantelzorg; hoe help je mantelzorgers bij het verlenen van mantelzorg en de reguliere dagelijkse werkzaamheden?
  6. Bewustwording duurzame inzetbaarheid; meer aandacht voor duurzame ontwikkeling ten opzichte van het draaien van de dagelijkse productie

Voor ieder thema zijn specifieke activiteiten en projecten ontwikkeld waar organisaties en medewerkers kosteloos aan mee kunnen doen. De activiteiten worden kosteloos aangeboden, omdat de StAZ deze betaalt en ook gebruikmaakt van MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.

In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken. Lees de toelichting op de zes thema’s.

Blijf op de hoogte  

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende projecten en activiteiten die door de StAZ georganiseerd worden aan de hand van de zes thema’s, schrijf je dan in voor de speciale nieuwsbrief Aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Thema’s

Generatiebeleid

Regie op rooster

medewerker achter PC

Strategische personeelsontwikkeling

mensen in vergadering

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

dokters in vergadering

Werk-privébalans

Bewustwording duurzame inzetbaarheid

volwassenen in een klas