Veiligezorg

Een verwarde patiënt dreigt te slaan. Of een familielid scheldt u uit. Medewerkers in ziekenhuizen krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Veel organisaties hebben daarom een preventiebeleid ontwikkeld en medewerkers getraind in het omgaan met agressie. De aanpak Veiligezorg van de StAZ en de Kamer UMC van SoFoKleS, het arbeidsmarktfonds voor de academische ziekenhuizen, biedt maatwerkondersteuning voor ziekenhuizen bij het ontwikkelen van preventiebeleid.

Agressie is geen specifiek probleem voor onze branche, het is een maatschappelijk probleem. Er zijn wel specifieke maatregelen om geweld en agressie in de ziekenhuizen te voorkomen, of om de gevolgen ervan te beperken. Een gedegen aanpak van agressie binnen uw organisatie vraagt om een goede voorbereiding. Breng bijvoorbeeld in kaart met wat voor soorten agressie mensen in uw organisatie vooral te maken heeft, op welke afdelingen, en hoe dit leeft onder de medewerkers. Wat verstaan wordt onder agressie vindt u in de landelijke definitie van agressie.

In het uitvoeringsprotocol van st. Jansdal ziekenhuis wordt de werkwijze bij Agressie en Geweld tot in detail beschreven, dit geeft een indruk van de Veiligezorg aanpak.

Agressie Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, óók als het om agressie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum gaat. De risico’s helemaal uitbannen gaat misschien niet, maar u kunt ze wél verkleinen. Hoe u dat doet? Klik op een van deze onderwerpen voor voorbeelden, tips en tools.

Veiligezorg heeft een aanpak ontwikkeld waarmee u in 7 stappen toewerkt naar een veilige werkomgeving. Het handboek Veiligezorg helpt om op systematische wijze stap voor stap vorm te geven aan het agressie en geweldsbeleid in uw ziekenhuis.

Ik heb te maken met agressie

Helaas lukt het niet altijd om agressie te voorkomen. Wat kunt u doen als er toch iets naars gebeurt? Hoe slaat u alarm? Hoe vangt u het slachtoffer, collega’s of medewerkers op? Hoe meldt u een incident en hoe bespreekt u het in het team? Klik op een van deze onderwerpen voor voorbeelden, tips en tools.

Met deze checklist voor medewerkers laat snel zien wat u kunt doen als u met geweld of agressie te maken hebt.

Wat doe ik na een agressie incident?

Na een agressie-incident kunt u verschillende acties ondernemen. Voor slachtoffer en werkgever, maar ook richting de dader is het belangrijk om aangifte te doen. Daarmee wordt voor alle partijen een duidelijke grens gesteld: tot hier en niet verder.  Belangrijk is agressie altijd te melden, altijd te bespreken en altijd handelen na een incident!

Praktijkvoorbeelden