Het project Aanpak interne agressie en ongewenst gedrag richt zich op het bevorderen van sociale veiligheid in algemene ziekenhuizen. Tijdens dit project zijn algemene ziekenhuizen begeleid en ondersteund door Bureau Dinsdag bij het organiseren van dialoogsessies en vervolgstappen om een sociaal veilige werkomgeving te stimuleren. Het project heeft waardevolle tools opgeleverd om dit doel te bereiken. De tools zijn gericht op een integrale aanpak om gewenst gedrag op alle niveaus binnen de organisatie te bevorderen.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid voor algemene ziekenhuizen is van groot belang, zowel voor het welzijn en werkplezier van medewerkers als voor de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Een veilige omgeving stimuleert het delen van kennis en nieuwe inzichten en moedigt medewerkers aan om nieuwe mogelijkheden te verkennen zonder angst voor fouten. Dit vormt een essentiële voorwaarde voor medewerkers en teams om effectief samen te werken, te leren en te presteren.

Integrale benadering

Het aanpakken van ongewenst gedrag vereist een duurzame verandering. Een integrale benadering kan hierbij helpen. Deze aanpak omvat alle aspecten van de organisatie, betrekt alle betrokkenen en behandelt alle vormen van ongewenst gedrag. De focus ligt niet alleen op het verminderen van ongewenst gedrag, maar vooral op het bevorderen van gewenst gedrag als basis voor een veilige werkomgeving. De integrale benadering van sociale veiligheid wordt bereikt via vier pijlers. Deze staan hieronder kort beschreven:

  1. Sociaal en psychologisch veilig werken: Wat willen we samen bereiken? Hoe willen we samenwerken? Hoe stimuleren we dit als organisatie?
  2. Risicofactoren en preventie: Wat zijn omstandigheden waarin de kans op ongewenst gedrag groter is? En wat doen we ter preventie?
  3. Reageren op ongewenst gedrag: Wat is een gewenste reactie op het moment dat er ongewenst gedrag plaatsvindt? En van wie?
  4. Afhandeling en nazorg: Hoe willen we incidenten afhandelen en welke procedures zijn daarvoor nodig? Hoe bieden we nazorg aan betrokkenen?

Downloads

Het project heeft meerdere tools opgeleverd die algemene ziekenhuizen kunnen gebruiken om sociale en psychologische veiligheid te stimuleren. Wil je meer weten over de integrale benadering? Dan raden we je aan om te beginnen bij het document ‘Integrale benadering bevorderen sociale en psychosociale veiligheid‘. Wil je meer achtergrondinformatie? Bekijk dan de volgende documenten:

Daarnaast zijn een aantal tools opgeleverd die helpen in de praktijk:

Podcast

Voor het project is ook een podcast ontwikkeld die ingezet kan worden om het gesprek over sociale en psychologische veiligheid te stimuleren. Luister deze aflevering via Apple PodcastsSpotify of Soundcloud.

Meer informatie

Wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Linda van der Marel op l.vandermarel@caop.nl.