Ongeveer 80 deelnemers kwamen af op het congres Veiligezorg dat op donderdag 6 oktober plaatsvond in Utrecht. Centraal stond het thema Veiligheid en agressie in de zorg. Het leverde een inspirerende dag op met waardevolle inzichten en opbrengsten.

Tijdens het congres werden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het verhogen van de bewustwording en meldingsbereidheid
  • Omgaan met verward gedrag
  • Rekening houden met interculturele zorgverlening
  • Juridische aspecten van de inzet van sancties
  • De organisatie van de ideale meldkamer

Deelnemers zochten elkaar al snel op gedurende de dag om een verbinding aan te gaan. Zo hebben ze bijvoorbeeld afspraken met elkaar gemaakt om bij elkaar op bezoek te gaan om van elkaar te leren. In andere gevallen zijn afspraken gemaakt om met elkaar op te trekken en overeenkomstige problemen samen aan te pakken.

Een van de deelnemers zei over het congres:

‘Eigenlijk vond ik de hele dag bere-interessant en heb ik uit elk onderwerp veel dingen kunnen halen die toepasbaar zijn voor onze organisatie.’

Agressie in Nederland

Tijdens de plenaire sessie kwam ter sprake dat in Nederland meer agressie in de zorg wordt ervaren in vergelijking met het buitenland. Als reden werd onder andere aangevoerd dat agressie in Nederland vaak loont. In het buitenland wordt agressie ‘bestraft’, maar in Nederland wordt er eerder gekeken naar oplossingen, of wordt een patiënt eerder geholpen. De deelnemers waren het erover eens dat dit maatschappelijke patroon doorbroken moet worden om agressie en ongewenst gedrag de wereld uit te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door de bewustwording te verhogen, duidelijke grenzen aan te geven en niet mee te gaan in de eisen die gesteld worden door patiënten die vanuit emotie en frustratie reageren.

Juridisch kader

Een van de sprekers was Jaap van Dis, adviseur sociale veiligheid en integriteit bij het CAOP. Hij schetste een juridisch kader, waarin hij veelgestelde vragen behandelde, zoals:

  • Is een ziekenhuis een openbare ruimte?
  • Wie mag mensen de toegang van een ziekenhuis ontzeggen?
  • Hoe lang mag een opgelegde sanctie duren?
  • Hoe ziet een behandelingsovereenkomst eruit?
  • Welke bezwaarmogelijkheden zijn er?

Omgaan met verward gedrag

Een andere spreker was Jannie de Jong, van agressietraining.nl. Zij vertelde over hoe je moet omgaan met verward gedrag in de zorg. Welke rollen zijn er en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe ziet het probleemgedrag van ouderen met dementie er precies uit en op welke symptomen kun je letten?

Bekijk alle presentaties

Wil je alle presentaties nog eens bekijken? Op onderstaande pagina vind je ze allemaal terug, inclusies de keynotes van het LUMC over Samen tegen agressie in de zorg en Riks Ytsma over Hoe kun je bewustwording vergroten?

Bekijk alle presentaties