Thema Arbeidsmarkt

Fit voor de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst

Werknemers zijn het kloppend hart van ieder ziekenhuis. Hoe kan uw organisatie voldoende goed geschoolde medewerkers behouden? Wat zijn de loopbaan- en ontwikkelkansen? En wat zijn de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Met de instrumenten en publicaties van de StAZ bent u snel op de hoogte. Daarnaast leest in de praktijkvoorbeelden over mobiliteit en functiecreatie hoe andere instellingen actuele vraagstukken rond personeelsbeleid hebben aangepakt.

‘Mensen opleiden kost geld, mensen niet opleiden kost kapitalen’. Er zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar voor de investering in de opleiding en loopbaan van medewerkers. Hiermee verhoogt u de zorgkwaliteit binnen uw ziekenhuis, en het werkplezier van de medewerkers.