Duurzame inzetbaarheid: de 6 thema’s

Op basis van de sectoranalyse zijn er zes thema’s vastgesteld om meer aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in de branche ziekenhuizen. Deze vijf thema’s worden op deze pagina toegelicht.

De volgende zes thema’s zijn vastgesteld:

 1. Regie op rooster
 2. Strategische Personeelsontwikkeling
 3. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
 4. Mantelzorg
 5. Generatiebeleid
 6. Bewustwording duurzame inzetbaarheid

Bekijk ook het pdf-document Aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Regie op het rooster

Het roosterproces wordt op een innovatieve manier aangepakt met behulp van Serious Game Roosteren. Op een interactieve manier krijgen teams inzicht in de effecten van het roosterproces voor zowel de medewerker en de organisatie. Daarnaast geven proeftuinen inzicht in de inventarisatie en toepassing van capaciteitsmanagement. Verder zullen de gevolgen van nachtarbeid en bereikbaarheidsdiensten op de gezondheid van medewerkers in kaart gebracht worden. Op basis van al deze gegevens zullen planningsmodules op maat gemaakt worden voor ziekenhuizen.

 1. Serious game roosteren: Een game die teams helpt (zelf)roosterissues aan te pakken.
 2. Proeftuinen integraal capaciteitsmanagement: Inventarisatie en toepassing van verschillende aanpakken voor integraal capaciteitsmanagement.
 3. Plannen is een vak: Met een hogeschool modules ontwikkelen over plannen en roosteren op maat maken voor ziekenhuizen.
 4. Onderzoek naar belastbaarheid: Onderzoek naar gevolgen van nachtarbeid en bereikbaarheidsdiensten op de gezondheid van medewerkers

Strategische personeelsontwikkeling

Wat is het werk van de toekomst? Die vraag zal centraal staan in dialoogsessies. Hoe is het mogelijk om op een effectieve en efficiënte manier in te spelen op veranderingen in de zorgvraag die niet belastend is voor medewerkers? Dit zal vertaald worden naar inzetbare handvatten voor strategische personeelsontwikkeling.

 1. Werk van de toekomst: Onderzoek naar veranderingen in het werk en hoe medewerkers inzetbaar kunnen blijven.
 2. Anticiperen op de toekomst: Hulp bij het vertalen van ontwikkelingen in zorgvraag, organisatie en functies naar strategische personeelsplanning en -ontwikkeling.

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid blijft de spil en de drijvende kracht achter een goed lopende zorginstelling. Constructieve gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden worden gestimuleerd en gevoed.  Daarnaast faciliteren individuele coaching en groepsintervisie de ondersteuning van persoonlijke of professionele ontwikkeling van medewerkers, met focus op persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit.

 1. Het goede gesprek: Stimuleren en voeden van een constructieve en gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende over de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
 2. Coaching/intervisie: Individuele coaching en groepsintervisie faciliteren ter ondersteuning van persoonlijke en professionele persoonlijke ontwikkeling, versterken van persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit.

Mantelzorg

Medewerkers met mantelzorgtaken ervaren regelmatig moeite met het combineren van deze taken en reguliere werkzaamheden. In dit project werken we aan kennisuitwisseling met en tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra hierover. Hiermee kunnen organisaties bijvoorbeeld een kennis- en adviespunt voor medewerkers en leidinggevenden (mantelzorgloket) opzetten. Daarnaast zal de dialoog over de combinatie van werk en mantelzorg gestimuleerd worden aan de hand van dialoogtrainingen.

 1. Mantelzorgloket: Organisaties helpen met het ontwikkelen van een kennis- en adviespunt voor medewerker en leidinggevende.
 2. Teamdialoog mantelzorg: Begeleiden en trainen in dialoog over de combinatie van werk en mantelzorg.

Generatiebeleid

Jonge medewerkers zullen begeleid worden bij de start van hun loopbaan met activiteiten ten behoeve van een geslaagde introductie in de zorg. Medewerkers van middelbare leeftijd, in het midden van hun carrière, zullen begeleid worden door loopbaanadviseurs en krijgen handvatten om een goede werk-privé balans te bewaken. Oudere medewerkers (57+) krijgen instrumenten om de laatste fase van hun loopbaan een waardevolle invulling te geven en fysieke overbelasting te voorkomen.

 1. Start van de loopbaan: Activiteiten ten behoeve van een geslaagde stevige introductie in de zorg en specifiek binnen de ziekenhuizen omwille van het behoud van jonge medewerkers
 2. Groei in de loopbaan: Ondersteuning van midcareer professionals onder meer door het geven van loopbaanperspectieven en bij het realiseren van een goede balans werk-privé.
 3. Loopbaan in de fase 57+: Bieden van instrumenten aan HR en medewerkers om generatiebeleid voor deze groep vorm te geven en het bieden van maatwerk bij de laatste loopbaanfase voor de groep senior professionals.
 4. Voorlichting en pilots generatiebeleid: Algemene voorlichting en pilots over de verschillende regelingen voor de drie generaties.

Bewustwording duurzame inzetbaarheid

Het project Bewustwording duurzame inzetbaarheid zorgt voor bewustwording rondom de heersende cultuur in de zorgsector, waarin de focus ligt op het draaien van productie. Met dit project helpt de StAZ om gezamenlijk een plan van aanpak te maken om duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. Je krijgt instrumenten aangereikt die daarbij helpen.

 1. Pilot actieonderzoek in organisaties: Samen met organisaties en medewerkers ontdekken hoe er tijdens het drukke dagelijkse werk voldoende ruimte en aandacht kan zijn voor medewerkers om te werken aan hun inzetbaarheid.