Het Martini Ziekenhuis gaat tot en met 2026 jaarlijks nieuwe functies creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er ieder jaar ongeveer drie functies worden ingevuld door iemand uit de doelgroep van de banenafspraak. Het ziekenhuis ontving voor een pilot in dit kader de stimuleringspremie van de StAZ.

Met het uitvoeren van de Wet banenafspraak wil het Martini Ziekenhuis haar maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en een bijdrage leveren aan de landelijke en regionale doelstellingen. Het Martini Ziekenhuis zet in op twee sporen:

  1. Hierbij kijkt het ziekenhuis in hoeverre kandidaten ingezet kunnen worden op bestaande functies. Alle vacatures worden bijvoorbeeld voorgelegd aan het Werkbedrijf Groningen.
  2. Dit is gericht op het creëren van nieuwe functies door taken van bestaande functies af te halen, of juist door nieuwe werkzaamheden samen te voegen.

Generieke functiebeschrijvingen

Ieder jaar krijgen drie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om aan de slag te gaan als Ziekenhuis Assistent bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het gaat hierbij om diverse ondersteunende werkzaamheden binnen een cluster of een stafdienst, voor ongeveer 25,5 uur per week per persoon. Het ziekenhuis heeft hiervoor een generieke functiebeschrijving gemaakt.

Stimuleringspremie

Het Martini Ziekenhuis maakte hiervoor gebruik van de stimuleringspremie van de StAZ, waarbij goede plannen op weg werden geholpen met een bedrag van maximaal 5.000 euro. Met het creëren van de extra banen draagt het ziekenhuis bij aan de uitvoering van de Wet banenafspraak, waarbij in 2026 in Nederland 125.000 extra banen moeten worden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.