Op het voorlichtingsplatform voor beroepenoriëntatie YouChooz, kunnen scholieren vragen over beroepen en opleidingen stellen aan een groot aantal deskundigen uit de branches zorg, welzijn en sport. De StAZ is sinds 2014 mede-eigenaar van YouChooz, dat jaarlijks een miljoen bezoekers trekt.

Via de site zijn zo’n 750 ‘Choozguides’ actief, uit verschillende branches. Dat zijn beroepskrachten, werknemers van zorg- en welzijnsorganisaties, stagiairs of zelfstandige beroepskrachten. Scholieren kunnen contact met hen leggen als ze vragen hebben over een beroep of opleiding. Om de informatie actueel te houden en te laten aansluiten bij de praktijk in het werkveld, lezen zo’n 250 organisaties mee. Een deel van de teksten op YouChooz is ook als folder beschikbaar.

Project YouChooz

YouChooz is sinds 2014 gezamenlijk eigendom van de arbeidsmarktfondsen A+O VVT (penvoerder), StAZ, StAG, SoFoKleS, FCB en OOfGGZ en mede gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naar de website van YouChooz