Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt algemene subsidies aan die passen binnen het beleid van VWS. Vanaf 1 april 2016 zijn deze subsidies opgegaan in de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

De subsidieregeling van VWS geldt voor vijf beleidsterreinen:

  • gezondheidsbevordering
  • gezondheidsbescherming
  • gezondheidszorg
  • maatschappelijke zorg
  • sport

Het gaat om zowel project- als instellingssubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig, voor de looptijd van een project. Instellingssubsidies hebben een structureel karakter en worden meestal jaarlijks verstrekt, mits de instelling voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Voor wie?

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor projecten op bovengenoemde beleidsterreinen. Het gaat om projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de sector en passen binnen het beleid van VWS.

Meer informatie

Meer informatie over de Kaderregeling en het aanvragen hiervan, vindt u op de website van de Rijksoverheid.