Ook ziekenhuizen moeten de komende jaren extra banen creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Dit is onderdeel van de Banenafspraak, waarbij in 2026 125.000 extra banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe krijgt u deze extra banen voor elkaar? Functiecreatie of Jobcarving kunnen een opening creëren voor nieuwe banen. De handreiking Functiecreatie in ziekenhuizen helpt u op weg.

Functiecreatie

Functiecreatie betekent het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken. Eenvoudige taken worden samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Hierdoor kan hoger geschoold personeel beter worden ingezet voor het werk waarvoor het is opgeleid en komen er nieuwe functies beschikbaar voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jobcarving

Bij jobcarving worden taken uit een bestaande functie gehaald en gebundeld tot een takenpakket voor de medewerker(s) met een beperking. Bestaande functies blijven dus bestaan, maar worden verlicht door er taken uit te halen. In het algemeen gaat het om eenvoudige taken die uitgevoerd kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Handreiking functiecreatie

In Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn twee succesvolle pilots gedraaid met functiecreatie en jobcarving, in samenwerking met SW-bedrijven. De resultaten van deze pilots zijn verwerkt in de handreiking Functiecreatie in ziekenhuizen. Hierin staat wat functiecreatie is, hoe u dit kunt toepassen en hoe de ziekenhuizen in de pilot dat hebben gedaan.

Download de handreiking Functiecreatie in ziekenhuizen.

Praktijkvoorbeelden functiecreatie

Op de website van SBCM, het A&O-fonds van de Sociale Werkvoorziening, vindt u praktijkvoorbeelden van ziekenhuizen die met functiecreatie en jobcarving aan de slag zijn gegaan.

Stimuleringspremie

Wilt u binnen uw ziekenhuis banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een stimuleringspremie van maximaal € 5.000 van de StAZ.