Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van AZW is gericht op de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD), Jeugdzorg en Kinderopvang. Samen de sector Zorg en WJK genoemd. AZW voorziet beleidsmakers van eenduidige en betrouwe informatie voor de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid. Dit doet AZW door het in kaart brengen van knelpunten op de arbeidsmarkt en het onderzoeken van de aansluiting tussen het onderwijs het werkveld.

Recente onderzoek arbeidsmarkt ziekenhuizen

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) levert de arbeidsmarktdata voor AZW. Deze data wordt ontsloten via AZW StatLine. Op 20 januari 2020 is het meest recente onderzoek naar de arbeidsmarkt in ziekenhuizen [https://www.azwinfo.nl/publicaties/infographic-arbeidsmarkt-ziekenhuizen-en-rapportage-veldarena-2019/] gepubliceerd. Het onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • Een infographic over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de ziekenhuisbranche.
  • Een korte rapportage van de meest opvallende arbeidsontwikkelingen in de branche.
  • Een visual met kerncijfers en de uitkomsten van het werkgevers- en werknemerspanel.

Alle informatie en publicaties.