YouChooz.nl, het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport, trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Scholieren kunnen hier alle vragen die ze hebben over een beroep of opleiding, voorleggen aan een groot aantal deskundigen uit de verschillende branches. StAZ is sinds 2014 mede-eigenaar van YouChooz.

Beroepenoriëntatie

YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. Achter de website is YouChooz een knooppunt in een netwerk van mensen en organisaties. Via de site zijn zo’n 750 ‘Choozguides’ actief, uit verschillende branches. Dat zijn beroepskrachten, werknemers van zorg- en welzijnsorganisaties, stagiairs of zelfstandige beroepskrachten. Scholieren kunnen contact met hen leggen als ze vragen hebben over een beroep of opleiding. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Om de informatie actueel te houden en te laten aansluiten bij de praktijk in het werkveld, lezen zo’n 250 organisaties mee. Een deel van de teksten op YouChooz is ook als folder beschikbaar.

Project YouChooz

YouChooz is sinds 2014 gezamenlijk eigendom van de arbeidsmarktfondsen A+O VVT (penvoerder), StAZ, StAG, SoFoKleS, FCB en OOfGGZ. Zij hebben het project overgenomen van Calibris. Met behulp van een subsidie van VWS en financiële bijdragen van de zes fondsen zullen zij Youchooz gedurende drie jaar doorontwikkelen en bijpassende activiteiten uitvoeren. In 2015 wordt onderzocht welke inhoudelijke vernieuwingen op het gebied van beroepen en opleidingen per branche nodig zijn en wordt de site technisch verbeterd.

Neem een kijkje op www.youchooz.nl