Capaciteitsmanagement (ICM) en personeelsplanning zijn belangrijke thema’s in ziekenhuizen. Daarom organiseerden we op vrijdag 1 maart, De Dag van de Planner, een interactieve webinar voor capaciteitsplanners, roosteraars en andere belangstellenden over integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen.

Vorig jaar heeft de StAZ een project uitgevoerd in de vorm van een proeftuin over ICM. Tijdens dit project zijn verschillende ziekenhuizen geïnterviewd, wat heeft geleid tot een quickscan voor de ziekenhuizen van de StAZ. In deze quickscan werd de definitie van ICM behandeld, zijn er interviews afgenomen bij ziekenhuizen waarin een toetsing is gedaan aan een volwassenheidsmodel en zijn er verschillende praktijkvoorbeelden gedeeld.

Tijdens de webinar wordt deze quickscan ICM in ziekenhuizen besproken. Verschillende ziekenhuizen zijn gescand op het thema ICM vanuit verschillende perspectieven o.a. op proces, data, visie en ambities. In deze webinar delen we de opgedane bevindingen en praten we over wat ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit Viecuri en het Groene Hart Ziekenhuis lichten we ICM verder toe en bespreken we waar de ontwikkelkansen liggen voor verdieping van ICM en de relatie met personeelsplanning.

Bekijk de webinar hier terug