Werken in een sociaal veilige werkomgeving is belangrijk voor alle werknemers en heeft een positieve invloed op de duurzame inzetbaarheid. Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving is een omgeving waarin werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fysiek en mentaal gezond zijn, fouten mogen maken en zo optimaal hun werk kunnen doen. Wil jij graag de sociale veiligheid in jouw ziekenhuis verbeteren? Vraag dan nu financiële steun aan bij de StAZ vóór vrijdag 31 mei 2024!

Per ziekenhuis is een budget van maximaal € 25.000 inclusief btw beschikbaar om in te zetten voor activiteiten die de veilige werkomgeving binnen het ziekenhuis versterken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het organiseren en begeleiden van dialoogsessies
  • Het begeleiden en implementeren van interventies
  • Een bewustwordingscampagne of training om bewustwording te creëren
  • Onderzoek naar effecten van geïmplementeerde interventies

Financiële steun aanvragen

Wil jij graag financiële ondersteuning aanvragen voor het versterken van een sociaal veilige werkomgeving in jouw ziekenhuis? Vul dit formulier in en voorzie het van een begroting en ondertekening van de directeur HR. Dien deze documenten voor de aanvraag vóór 31 mei per e-mail in bij info@staz.nl.

Aanvraagformulier tegemoetkoming creëren veilige werkomgeving 2024 – 2025

Verloop na goedkeuring van de aanvraag

Na goedkeuring van de aanvraag treedt de StAZ samen met jouw ziekenhuis op als opdrachtgever voor de uitvoering van het project. De StAZ bundelt de projectplannen en zet offerteverzoeken uit na goedkeuring. Waar mogelijk worden gelijksoortige plannen zoveel mogelijk uitgevoerd door één partij. Na dit proces vertelt de StAZ je meer over de verdere invulling van de opdracht.

Looptijd

Nadat de aanvraag is goedgekeurd en de uitvoerende partij is geselecteerd dien je uiterlijk 1 september 2024 te starten met de activiteiten. Je hebt dan tot uiterlijk 30 september 2025 om alle activiteiten met de financiële ondersteuning uit te voeren.