Het Comité voor de Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche bestaat tien jaar. Het comité is één van de belangrijkste Europese overlegorganen voor werkgevers en werknemers in de ziekenhuisbranche. De afgelopen tien jaar heeft het comité zich onder andere hard gemaakt voor een goede sociale dialoog in de (nieuwe) EU-landen, het voorkomen van prikaccidenten bij ziekenhuismedewerkers door scherpe objecten en goede manieren om om te gaan met een ouder wordend personeelsbestand. Afgelopen jaar organiseerden de Europese sociale partners bijeenkomsten over rugklachten en psychosociale risico’s op de werkvloer.

Het tienjarig bestaan van de Europese sociale dialoog in de ziekenhuisbranche werd op 2 december gevierd tijdens een plenaire bijeenkomst in Brussel. De Europese werkgeversorganisatie HOSPEEM en werknemersorganisatie EPSU werden daar geprezen om hun gezamenlijke inzet voor de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van zorgmedewerkers in Europa.

Het Comité voor Europese Sociale Dialoog bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in Europese ziekenhuizen. De StAZ levert via haar leden een actieve bijdrage aan deze sectorale dialoog. Zij ondersteunt de Nederlandse werkgevers- en werknemersorganisaties die deelnemen aan het Comité bij het behartigen van de belangen van de Nederlandse ziekenhuizen en het personeel in Europa. Voor 2017 staan thema’s als continue professionele ontwikkeling en een leven lang leren voor alle gezondheidsmedewerkers in de Europese Unie centraal. Ook staan ontwikkelingen rondom nieuwe technologieën, veranderende functies en andere manieren van roosteren op de agenda.

Meer informatie

Meer informatie over het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche op de StAZ-website

Bericht over het tienjarig bestaan op de website van HOSPEEM

Bericht over het tienjarig bestaan op de website van EPSU