Bepaalde werkzaamheden op de afdeling radiologie brengen een hoog risico op fysieke overbelasting met zich mee. Medewerkers ontwikkelen rug- en schouderklachten, wat kan leiden tot verzuim. De afdeling Radiologie van het Medisch Spectrum Twente krijgt van de StAZ de kosten vergoed van een cursus gezond werken, gericht op bewegingsgedrag. De cursus is een onderdeel van het ergonomieplan van en voor de afdeling. Met de stimuleringspremie wil de StAZ organisaties helpen om het bewustzijn van gezond en veilig werken te verhogen.

Natuurlijk bewegingsgedrag

De afdeling heeft al verschillende maatregelen genomen om de fysieke belasting te beperken en het verzuim zoveel mogelijk terug te dringen. De cursus gezond werken helpt de medewerkers bewust te maken van hun eigen bewegingsgedrag om zo te kunnen bijsturen naar natuurlijk bewegingsgedrag. Uiteindelijk is het doel dat medewerkers geen fysieke klachten meer ontwikkelen en zo het verzuim door fysieke klachten terug te dringen tot 0 procent. De ervaringen die de afdeling opdoet worden via de StAZ beschikbaar gesteld aan de ziekenhuissector.

Meer informatie

Hebt u ook een goed plan om het bewustzijn van gezond en veilig werken bij medewerkers en leidinggevenden te bevorderen? Lees dan meer over de stimuleringsregeling.