De rekentool generatiebeleid is door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) aangepast met de nieuwste gegevens. Zo zijn recente verzuimcijfers toegevoegd, de actuele PFZW-regeling en de nieuwe AOW-tabel. Ook is het nu mogelijk te berekenen wat de gevolgen zijn als de regeling ingaat op een latere leeftijd dan 60 jaar.

Cao-partijen hebben in de Cao Ziekenhuizen afspraken gemaakt over generatiebeleid. Met de rekentool generatiebeleid krijgen instellingen in de branche ziekenhuizen inzicht in de financiële en formatieve gevolgen van de toepassing van deze afspraken. Bent u hr-medewerker of or-lid in de branche ziekenhuizen en wilt u de tool gebruiken? Vraag de rekentool hier aan.

Aftrapsessie generatiebeleid in uw organisatie

Wilt u de mogelijkheden van generatiebeleid voor uw organisatie verkennen? Organiseer dan een aftrapsessie, een initiatief van sociale partners. PFZW informeert tijdens deze sessie de HR-afdeling, ondernemingsraad en regionale vakbondsbestuurders over generatiebeleid. Meer informatie over generatiebeleid en de aftrapsessie vindt u op de themapagina Generatiebeleid op de website van de StAZ.