Na uitgebreide oriëntatie voerden de Santiz ziekenhuizen per 1 april 2018 de regeling Generatiebeleid in. De ziekenhuizen hebben een vergrijzend personeelsbestand en het is soms lastig om de nachtdiensten in te vullen. Uit de verzuimcijfers en gesprekken bleek bovendien dat het werk zwaar is voor veel medewerkers boven de 55 jaar. Met de regeling Generatiebeleid krijgt deze doelgroep de mogelijkheid om hun arbeidsuren te verminderen.

P&O-adviseur Vanessa Wissink: ‘We willen met de regeling graag de oudere medewerkers ondersteunen. Verder zal er hierdoor uiteindelijk vacatureruimte ontstaan, waardoor we ook jong gediplomeerden een kans kunnen geven. En wat zou er mooier zijn dan dat deze jongeren in de toekomst begeleid kunnen worden door oudere, ervaren medewerkers?’

Rekentool

In het oriëntatietraject maakten de ziekenhuizen gebruik van de rekentool voor Generatiebeleid om verschillende scenario’s door te rekenen. Ondertussen was er veel overleg met omringende ziekenhuizen. Wissink: ‘We vinden het belangrijk als regioziekenhuizen samen op te trekken, zodat je niet elkaars concurrenten wordt op de arbeidsmarkt.’

Uren in plaats van percentages

Het was even zoeken naar een manier om de in de cao genoemde percentages te vertalen naar werkbare roosters. Als je de uren van een dienstverband vermindert met een bepaald percentage, kom je nu eenmaal niet altijd op een rond getal uit. In overleg met ziekenhuizen uit de regio kregen de Santiz ziekenhuizen een andere oplossing aangereikt: ga uit van absolute uren in plaats van percentages. Dit bleek een werkbare oplossing. Er wordt nu gerekend met een halve, een hele en anderhalve dienst.

Ondernemingsraad positief

De huidige invulling van de regeling, was een van de redenen voor de ondernemingsraad van het Slingeland Ziekenhuis om positief advies uit te brengen. Een or-lid: ‘Het is belangrijk dat medewerkers met plezier en gezond aan het werk kunnen blijven. Daarom vinden we het fijn dat het ziekenhuis is gestart met de regeling Generatiebeleid. Vooral met de huidige uitwerking zijn we blij. Wanneer je uitgaat van absolute uren, is het ook voor de medewerkers overzichtelijker.’

PLB-uren opmaken

Vanaf het begin kwamen medewerkers met veel vragen over de regeling, vertelt P&O-adviseur Wissink. Vooral over het PLB. ‘Wil iemand gebruik gaan maken van de regeling Generatiebeleid, dan moet die eerst zijn PLB-uren opmaken. Maar sommige medewerkers hebben zoveel uren opgebouwd dat ze alleen al daarmee structureel vier uur minder kunnen gaan werken. Niet iedereen heeft de regeling Generatiebeleid dus nodig, maar de mogelijkheden hangen af van iemands persoonlijke situatie. Daarom voeren we nu ook veel persoonlijke gesprekken.’

Gesprek over duurzame inzetbaarheid

Dat het gesprek op gang is gekomen, vindt Wissink de grootste winst. ‘Het aantal aanmeldingen voor de regeling Generatiebeleid is nu nog niet zo hoog. We zijn pas gestart en voor medewerkers is deelname een grote beslissing waar ze goed over na moeten denken. Maar we zien dat veel mensen zich nu aan het oriënteren zijn op hun mogelijkheden en dat ze hun PLB-uren gaan opmaken. Ze zijn dus bezig met duurzame inzetbaarheid en dat is het belangrijkste.’

‘Geef uitleg en kijk goed naar de kosten’

In de cao wordt een voorzet gegeven voor de regeling, maar de precieze invulling kun je als ziekenhuis zelf bepalen. ‘Als je afwijkt van het voorstel in de cao, stellen medewerkers daar wel vragen over’, is Wissinks ervaring. Dus je moet goed kunnen uitleggen hoe je de regeling hebt ingevuld en waarom dat op deze manier is gedaan.’ Ze heeft nog een tip voor andere ziekenhuizen: ‘Verdiep je eerst goed in de regeling. Kijk welke kosten je als ziekenhuis kunt dragen en bepaal dan pas wat je kunt aanbieden.’