Meander Gezond en veilig werken begint bij het analyseren van de huidige situatie. Waar werken medewerkers veilig en gezond en waar niet? Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort inventariseert ongeveer een keer per vier jaar de fysieke risico’s. Om écht een goed beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk, is meer nodig. De Arbo Mysteryguest biedt uitkomst.

Het inventariseren van de fysieke risico’s voor medewerkers gebeurt schriftelijk. Aan de hand van een checklist wordt aangevinkt of een situatie gezond en veilig is. Het blijft de vraag of medewerkers daadwerkelijk op die manier hun werk (kunnen) verrichten. Het Meander Medisch Centrum zette dit jaar voor het eerst, met behulp van een stimuleringspremie van de StAZ, een Arbo Mysteryguest in om dat te achterhalen.

Laagdrempelige aanpak

Arboadviseur Monique van Beusekom is enthousiast. ‘De Arbo Mysteryguest, een externe deskundige op het gebied van fysieke belasting, doet op diverse afdelingen navraag naar de werkwijze en gaat met medewerkers in gesprek over arbeidsrisico’s en het oplossen daarvan.. Deze aanpak is laagdrempelig en levert een reëel beeld op van de praktijk. Het Meander Medisch Centrum wil zo medewerkers helpen om gezond en veilig te werken. Ook kan worden voorkomen dat medewerkers blind raken voor de eventuele risico’s en voor interessante oplossingen buiten het plan van aanpak.’

Kort en spontaan gesprek

Gedurende twee dagen bezocht de externe deskundige, onder begeleiding van de arboadviseur van het Meander Medisch Centrum, de meeste afdelingen van het ziekenhuis. Onaangekondigd en onbevangen gingen medewerkers in gesprek over hun fysieke belasting. Bijna altijd waren ze bereid de vragen van de Arbo Mysteryguest in een kort en spontaan gesprek te beantwoorden.

Minder fysieke belasting

Tijdens de bezoeken van de Arbo Mysteryguest zijn niet alleen de uitdagingen besproken. Nadrukkelijk zijn ook de successen benoemd en werd stilgestaan bij de minder fysiek belastende oplossingen die inmiddels waren doorgevoerd. Zo gebruiken de medewerkers bij het wassen van patiënten geen zware waskommen meer met water en zeep, maar disposable washandjes. De slaapbank voor familieleden is voorzien van extra wieltjes om het bed makkelijker te verplaatsen. En de beddenpapegaai ligt niet meer op de grond, maar is veilig opgeborgen met een klem naast het bed.

Successen vieren

Van Beusekom: ‘We vieren te weinig onze successen, terwijl deze juist als voorbeeld dienen voor andere afdelingen. Door de inzet van de Arbo Mysteryguest zien we hoe enthousiast en betrokken onze medewerkers zijn om gezond en veilig te werken. Scholing en de inzet van een ergocoach hebben een positief effect op hun bewustwording. Ze zien in dat een goede werkhouding belangrijk is om hun werk jarenlang met veel plezier te blijven uitvoeren. ’

Aandacht voor ergonomie

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is meer dan vinkjes zetten. Het draait om het creëren van een gezonde werkomgeving. De bevindingen van de Arbo Mysteryguest worden daarom Meanderbreed gecommuniceerd en eventuele verbeteringen komen in het plan van aanpak. ‘Medewerkers willen hun verantwoordelijkheid nemen voor de ergonomie van hun werkplek én voor gezond gedrag’, zegt Van Beusekom. ‘Het is belangrijk dat managers ruimte geven aan hun medewerkers om oplossingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen. ’ Het concept van de Arbo Mysteryguest lijkt bij het Meander Medisch Centrum te werken. Voor de toekomst verwacht Van Beusekom dat ziekenhuizen onderling een kijkje bij elkaar in de keuken nemen en ervaringen uitwisselen over gezond en veilig werken.