Het Groningse Martini Ziekenhuis helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. In een jaar tijd is vijf kandidaten een contract aangeboden voor de functie van ziekenhuisassistent. Een ziekenhuisassistent doet de extra werkzaamheden waar het verplegend personeel vaak niet aan toekomt, zoals algemeen huishoudelijk werk, schoonmaakwerk, licht administratief werk, logistieke werk, licht reparatiewerk en/of werk gericht op gastenservice. Met de stimuleringspremie banenafspraak draagt de StAZ bij aan het project van het Martini Ziekenhuis.

Toegevoegde waarde

Het Martini Ziekenhuis evalueerde de proefplaatsingen tijdens een bijeenkomst met de interne werkbegeleiders en unithoofden, een bijeenkomst met de ziekenhuisassistenten en hun jobcoach en een bijeenkomst met alleen de jobcoaches. De reacties waren positief: de werkbegeleiders gaven aan dat de ziekenhuisassistenten van toegevoegde waarde zijn voor de afdeling en het team en zo ervaren de nieuwe medewerkers het zelf ook.

Meet & Greet

Voor de functie ziekenhuisassistent is de generieke functieomschrijving aan het UWV, de gemeente Groningen en een aantal gespecialiseerde bureaus gestuurd. Zij hebben kandidaten voorgedragen, waarna het Martini Ziekenhuis een voorselectie heeft gemaakt. Tegelijk is in het ziekenhuis geïnventariseerd welke afdelingen behoefte hebben aan inzet van de functie ziekenhuisassistent. Via een Meet & Greet hebben de geselecteerde kandidaten en de belangstellende afdelingen elkaar ontmoet.

Ervaringen

Stafdirecteur Sjoerd van der Zee: ‘Onze actieve inzet voor deze banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt past bij onze ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en iedereen kansen te bieden. Concreet willen we ieder jaar vijf duurzame banen creëren van ongeveer 25 uur per week.’ Vincent Blaauw is 22 jaar en werkt als ziekenhuisassistent op de verpleegafdelingen Neurologie, Neurochirurgie en Chirurgie. ‘Ik heb een visuele uitdaging, omdat ik maar 15% zie. Ik noem het echt een uitdaging want ik zeg niet snel ‘nee’. Behalve als ik het echt niet kan of zie, anders zoek ik er wel een oplossing voor. Als je niet weet dat ik slechtziend bent, is het bijna niet te merken zo op het eerste oog. Ik vind het geen probleem om er over te praten, iedereen mag mij dan ook alles vragen. Ik ben heel blij met mijn baan als ziekenhuisassistent. Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn patiënten van A naar B brengen, spoelkeuken netjes houden, schone was bijvullen en patiënten helpen. Ik werk in totaal 28 uur. De nieuwe functie was voor mij best spannend, maar ik heb het erg naar mijn zin en wil graag nieuwe dingen leren’.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze stimuleringsregeling van de StAZ? Ga dan naar:

Stimuleringspremie Banenafspraak >