Week van het LerenIn het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft van 16-20 maart 2015 de Week van het Leren plaatsgevonden. Ruim dertig medewerkers gaven er workshops aan meer dan 300 deelnemers. Medewerkers leveren zo een bijdrage aan het ‘leven lang leren’ binnen de eigen organisatie en konden ervaren dat leren met en van elkaar ook leuk is. Een deelnemer: ‘Leuk dat het ziekenhuis dit organiseert voor de medewerkers, het voelt als een cadeautje!’ Met behulp van de stimuleringspremie van de StAZ heeft DZ meer aandacht kunnen geven aan de interne communicatie over de Week van het Leren, om zo het effect van de week te versterken.

Als STZ ziekenhuis ziet het DZ patiëntenzorg, opleiden en onderzoek als kerntaken. Deze combinatie versterkt elkaar. Dit om een hoge kwaliteit van zorg te garanderen, innovatie te faciliteren en een waardevolle ontwikkelomgeving te bieden voor toekomstige generaties van professionals.

Boeiende dialoog

Het Teaching Hospital Deventer (THD) besloot in 2009 het opleiden nog meer op de kaart te zetten met het evenement de Week van het Leren. In 2013 is gekozen voor het thema ‘Train je collega’. Het thema zegt het eigenlijk al. Medewerkers worden uitgenodigd om een workshop aan te bieden rondom een onderwerp waar ze veel vanaf weten en dat waardevol kan zijn voor collega’s. Het onderwerp mogen zij zelf bepalen. Het enige criterium is dat het werkgerelateerd dient te zijn.

Bestuursvoorzitter Gita Gallé: “Mooi om te zien dat vele medewerkers zich melden om kennis of kunde te delen met hun collega’s. Uit diverse delen van de organisatie (zorg en ondersteuning) draagt men bij. Soms komen mooie kwaliteiten uit onverwachte hoek komen naar voren”. Ook vindt ze dat, naast de reguliere leeractiviteiten en opleidingen, het een extra dimensie geeft. Deze workshops worden ‘’van onderop’’ ingevuld en de betrokkenheid en opbrengst neemt daardoor alleen maar toe. Zelf gaf Gallé een workshop over de strategische koers van het ziekenhuis. “Een boeiende dialoog’’, zo kijkt ze erop terug. ‘’Het helpt ons om als Raad van Bestuur zicht te krijgen op de vragen of onduidelijkheden die er leven in het ziekenhuis ten aanzien van de koers en de richting.’’ Bertjan Prins, voorzitter OR, vindt het belangrijk dat er in het personeel wordt geïnvesteerd!

Verrijking

Verpleegkundige Jorien Tijink ervaart het workshopaanbod als een verrijking. Zo heeft het DZ een programma voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Eén onderdeel daarvan is het bewust omgaan met je voeding. Jorien volgde tijdens de Week van het Leren het vervolg van de Sugar Break Challenge en was verbaasd over de hoeveelheid suikers in allerlei producten. ‘’We dachten dat de notenreep een verantwoord tussendoortje was, maar ook die is al goed voor 14 suikerklontjes”. Vaatpreventieverpleegkundige Annemiek Spliethof maakte tussen haar spreekuren ruimte vrij voor enkele creatieve en inspirerende workshops waarbij – zo zegt ze – ‘’je op een andere manier aan het denken wordt gezet en je even uit de dagelijkse “flow” wordt gehaald’’. De workshop over positieve psychologie vond ze leuk omdat een directe collega van haar team die gaf. ’’Bijzonder om je collega in zo’n setting te zien.’’ Een volgende keer maakt Spliethof zeker nog meer ruimte in haar agenda voor de Week van het Leren.

Ook Sonja Heinneman en Guda Witteveen vonden het een uitdaging om hun kennis te delen en voor een groep te staan. De managementassistentes gaven een workshop ‘Outlook voor beginners’ en waren er trots op dat ze dit hadden gedaan gezien alle leuke en waarderende reacties. En, zo besluit Guda, “ik heb er ook nog iets zelf van opgestoken’’. Ze zijn nu benaderd om deze workshop voor alle afdelingssecretaresses te geven, ‘een mooie spin-off’.

Het THD organiseert samen met P&O deze week. “De Week van het Leren wordt mogelijk met inzet van velen in de organisatie”, aldus José Geerdink, manager THD, “Leren van en met elkaar, energie, groei, praktisch, netwerken, enthousiasme en verbinding in de organisatie. Daar gaat het om!”

Effect op de arbeidsverhoudingen

De StAZ is uiteraard benieuwd wat zo’n Week van het Leren doet met de arbeidsverhoudingen in het ziekenhuis. We vroegen het Cristel Hekkert, opleidingsadviseur en één van de organisatoren van de Week van het Leren. “Met stimuleringspremie van de StAZ hebben we bewuster ingezet op het effect van de Week en de arbeidsverhoudingen. En dat is gelukt. Door de extra inzet op de communicatie is er zoveel ruchtbaarheid gegeven, dat de Week niemand kan zijn ontgaan. Ook is er een sneeuwbaleffect gecreëerd, na afloop kwam er het verzoek om een workshop te geven aan alle afdelings¬secretaresses. Om de nadruk te leggen op arbeidsverhoudingen is er o.a. een workshop geweest van de Raad van Bestuur over de strategie 2014-2017. De workshop bleek een luchtige manier voor medewerkers om met de Raad van Bestuur in gesprek te komen over wat er echt toe doet in de organisatie. Veel laagdrempeliger dan notities die voor inspraak in de lijn worden besproken. Tenslotte heeft de Week van het Leren het besef versterkt dat we samen over een schat aan kennis en ervaring beschikken. Dat voedt het gevoel van onze collectieve kracht.”

Kickstart voor uw ziekenhuis

Wilt u ook een kickstart geven aan het versterken van de arbeidsverhoudingen in uw ziekenhuis? Dien uw plan in bij de StAZ en maak kans op maximaal 5000 euro stimuleringspremie voor een vliegende start!