Future Of WorkWat betekenen de recente technologische ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en robotisering voor de economie, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid? Moeten we ons zorgen maken of enthousiast zijn? Welke banen zullen verdwijnen en welke nieuwe worden gecreëerd? Wat moeten onderwijsstelsels, bedrijven, overheden en sociale partners doen om de transitie te doen slagen?

Conferentie ‘Future of Work’

Begin april organiseerde de Europese Commissie de conferentie ‘The Future of Work: Today. Tomorrow. For all.’ over deze problematiek. Het evenement vond plaats in de aanloop naar de viering van 100 jaar Internationale Labour Organization (ILO) in juni te Genève, waar de discussie over de toekomst van werk in een mondiaal perspectief doorgaat.

Veranderingen in de arbeidswereld

De conferentie bracht een open debat op gang over de belangrijkste veranderingen in de arbeidswereld. Uit de besprekingen kwamen tien punten naar voren, waaronder:

  1. De wereld is aan het veranderen: net als de rest van de wereld wordt de Europese Unie geconfronteerd met veranderingen en uitdagingen door megatrends zoals digitalisering, globalisering, migratie, klimaatverandering en demografische veranderingen, met name vergrijzing.
  2. De toekomst van werk is NU: veranderingen op de arbeidsmarkt vinden nu plaats en zijn onomkeerbaar, bijvoorbeeld automatisering en nieuwe bedrijfsmodellen, zoals de platformeconomie, die mogelijk worden gemaakt door digitale technologie.
  3. De EU is een referentiepunt en bron van steun om deze uitdagingen het hoofd te bieden: de Europese pijler van sociale rechten geeft, binnen de bestaande bevoegdheden, de richting aan voor nieuwe wetgeving of beleidsinitiatieven op EU-niveau, voor hervormingen op nationaal niveau via het Europees Semester, en voor efficiënte financiering om de meest dringende sociale prioriteiten aan te pakken.

In het persbericht van de Europese Commissie staan alle tien actiepunten.

Leven lang bijscholen

Een dag voor het evenement publiceerde de ‘High-Level Expert Group inzake de gevolgen van digitale transformatie op de arbeidsmarkten in de EU’ zijn eindrapport. De belangrijkste aanbevelingen uit ‘The impact of the digital transformation on EU labour markets’ zijn: persoonlijke leerrekeningen (met het geld van zo’n rekening kan een medewerker zich zijn leven lang bijscholen), arbeidsmarktbemiddelaars om structurele vaardighedentekorten te verminderen en sociale bescherming die losstaat van de arbeidssituatie. En een nieuwe impuls voor de sociale dialoog door een intensievere en beter georganiseerde dialoog, met name in de platformeconomie.