Op donderdag 4 april 2019 werd in het Europees Parlement een voorstel goedgekeurd waarin nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof staan. Met deze maatregel hoopt het Parlement de vertegenwoordiging van vrouwen op de werkplek te verhogen en de rol van de tweede gelijkwaardige ouder in het gezin te versterken. Dat is goed voor de kinderen en het gezinsleven en het bevordert de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.

In het voorstel staat onder meer dat:

  • een gelijkwaardige tweede ouder recht heeft op minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof;
  • je recht hebt op 2 maanden niet-overdraagbaar en betaald ouderschapsverlof;
  • lidstaten een passend bedrag vastleggen voor de uitkering. Zij bepalen de minimale niet-overdraagbare periode van ouderschapsverlof en houden daarbij rekening met het feit dat het opnemen van ouderschapsverlof vaak leidt tot inkomensverlies voor het gezin;
  • werknemers die persoonlijke verzorging verlenen aan een familielid (of iemand in hetzelfde huishouden) minimaal vijf dagen per jaar zorgverlof krijgen.

De richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten moeten binnen twee jaar aan de regels voldoen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe regels over vaderschapsverlof en niet-overdraagbaar ouderschapsverlof? Kijk dan op de website van het Europees parlement.