In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het omvat:

• toekomstprognoses voor de arbeidsmarkt Zorg en WJK;
• recente onderzoekspublicaties en ‘eye-openers’.

De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Meer informatie is te vinden op www.azwinfo.nl.

Download: Derde AZW 2017