AZW Arbeid in Zorg en Welzijn Eindrapport 2016In april is het eindrapport van het onderzoeksprogramma ‘Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (AZW) verschenen. Dit jaarlijkse rapport bundelt de resultaten van het onderzoeksprogramma in 2016 en combineert deze met arbeidsmarktgegevens uit andere recente (onder­zoeks)publicaties. De resultaten van de toekomstverkenning zijn integraal meegenomen in dit rapport. Het eindrapport voorziet partijen en organisaties in de sector Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) van een basisdocument waarop zij hun arbeidsmarktanalyses en beleids­maatregelen kunnen baseren.

Naar het rapport >

Naast het integrerend eindrapport is er ook een brancherapport voor de afzonderlijke branches. Lees het brancherapport voor de ziekenhuizen & UMC’s.

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt betrouwbare, actuele en eenduidige informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg en WJK.
Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, arbeidsmarktfondsen van sociale partners (waaronder de StAZ) en Calibris.