Intensivering van onderlinge kennisdeling en inspiratie voor beleidsrijk onderzoek. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de kick-off van AZW 2.0, het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Ruim 40 bestuurders, fondsmanagers en projectleiders waren op 5 februari 2019 aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Zij kregen uitleg over het gebruik van het nieuwe dashboard Statline van CBS en de fondsen deelden inspirerende voorbeelden.

Inspiratietafels delen goede voorbeelden

Bij de inspiratietafels konden de aanwezigen direct hun kennis en ervaring delen over bijvoorbeeld  duurzame inzetbaarheid, personele tekorten en generatiebeleid. StAZ verzorgde tijdens deze bijeenkomst een inspiratietafel over generatiebeleid. Dankzij het generatiebeleid kunnen ouderen, met behoud van pensioenopbouw, minder gaan werken. Hierdoor kunnen jongeren meer uren werken.
De StAZ deed recent onderzoek naar de ervaringen en de stand van zaken rond generatiebeleid in de branche. Elise Merlijn, vicevoorzitter van de StAZ en bestuurder FNV Zorg & Welzijn, presenteerde kort de uitkomsten. Veel instellingen hebben intussen een regeling ontwikkeld of zijn daarover in gesprek.
In 2018 deed de StAZ ook onderzoek naar de komst- en vertrekredenen van jongeren in de ziekenhuisbranche. Dit onderzoek heeft interessante informatie opgeleverd over hoe werkgevers jonge medewerkers kunnen behouden.

Nieuwe spoor van AZW 2.0

Gedurende de middag legde Ileen Wichers, adviseur van de Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (A+OVVT) alle ideeën en thema’s van de inspiratietafels vast in een tekening. Zo werd het spoor van AZW 2.0 in beeld gebracht.

Beleidsrijk onderzoek

Tijdens alle gesprekken kwamen veel ideeën naar voren over beleidsrijk onderzoek in 2019, zoals:

  • Lossen we in de toekomst tekorten op door volledig in te zetten op preventie en technologie? Welke technologische oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten zijn kansrijk?
  • Hoe krijgen we de achterdeur dicht om personeel te behouden?
  • Wat kunnen we leren van andere sectoren en landen?
  • Duurzame inzetbaarheid vanuit werknemers en werkgeversperspectief.
  • Inventarisatie scholing voor onder meer zij-instromers en herintreders.

Kennisdeling

Met deze bijeenkomst is het startsein gegeven voor de intensivering van onderlinge kennisdeling. De onderzoeksagenda van AZW is bekend en in 2019 worden meerdere vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van AZW info.