veilig werken met vernevelen

In de arbocatalogus Beter met Arbo is nu ook informatie te vinden over veilig werken met geneesmiddelen. Zowel ziekenhuizen, zorgmedewerkers als de overheid zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van medewerkers. Om beroepsziekten te voorkomen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan veilig werken met geneesmiddelen. Met de informatie op de themapagina Veilig werken met geneesmiddelen kun je ervoor zorgen dat het arbobeleid in jouw ziekenhuis rekening houdt met de gezondheidsrisico’s van het werken met geneesmiddelen.

Wat kunnen medewerkers doen?

Ben je benieuwd wat je zelf als medewerker van een ziekenhuis kunt doen om ziekte door werken met geneesmiddelen te voorkomen? In de arbocatalogus vind je alle informatie die je daarvoor nodig hebt. Denk aan voorschriften en adviezen over het aanbrengen of toedienen van verschillende soorten geneesmiddelen, zoals zalf, injectievloeistoffen en infuusmiddelen. Naast de werkwijze vind je hier ook praktische informatie over benodigdheden en good practices.

De taken en verantwoordelijkheid van organisaties

Ieder ziekenhuis werkt met allerlei verschillende geneesmiddelen. Als werkgever heb je een zorgplicht als het gaat om het beschermen van je medewerkers tegen beroepsziekten. Dat geldt natuurlijk ook voor het werken met geneesmiddelen. Op Betermetarbo.nl kun je praktische informatie, richtlijnen en advies vinden hierover. Zo zorg je er als organisatie voor dat jouw medewerkers veilig kunnen werken met geneesmiddelen.

De rol van de overheid

Er zijn veel verschillende wettelijke bepalingen en restricties als het gaat om veilig werken. Veel wettelijke regels over arbeidsomstandigheden staan in de Arbowet en het Arbobesluit. Denk bijvoorbeeld aan restricties als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen, de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en grenswaarden. In de arbocatalogus zijn deze wettelijke bepalingen uitgelegd en kun je meer informatie vinden over de wettelijke verplichtingen voor organisaties als het gaat om veilig werken met geneesmiddelen.

Bekijk de themapagina Veilig werken met geneesmiddelen op het Betermetarbo.nl.