Het verzuimpercentage in de branche ziekenhuizen (ZKH) komt in het eerste kwartaal uit op 5,75. Dat is ten opzichte van vorig jaar een stijging van 0,4 procentpunt. Ook in de branches gehandicaptenzorg (GHZ) en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) zien we deze stijgende trend. Alleen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toont een ander beeld: daar is het verzuim juist afgenomen. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Vernet. Wat valt nog meer op?

Grootste stijging bij jongste werknemers

Het verzuim is in alle leeftijdscategorie├źn gestegen. Maar met een verzuimpercentage van 4,10% zien we de grootste toename bij de werknemers van 25 jaar en jonger.

Langdurig verzuim is toegenomen

Ook is het verzuim in alle duurklassen gestegen. De grootste stijging zien we echter in de twee middelste duurklassen: 15 t/m 91 dagen en 92 t/m 365 dagen. Dat is in combinatie met een dalende meldingsfrequentie een teken dat het langdurig verzuim toeneemt.

Verzuimpercentage zorgbreed lijkt zich te stabiliseren

Het voortschrijdende verzuimpercentage in de hele zorgsector komt uit op 6,89. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 8,85%. Dat is een flink verschil, maar als we kijken naar een kwartaal geleden is dit slechts een stijging van 0,9%. Dat kan een teken zijn van stabilisatie. Of dat ook echt zo is, zullen we de komende kwartalen zien.

Onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de factsheet verzuimcijfers in de branche ziekenhuizen Q1 2021.