Verpleegkundigen werven over de grens: Duitsland durft nog niet

Goed gekwalificeerde verpleegkundigen zijn schaars in Duitsland, bijna alle deelstaten kampen met een tekort aan voldoende geschoold zorgpersoneel. Toch richten Duitse zorgwerkgevers zich nog nauwelijks op potentiële werknemers in het buitenland, zo blijkt uit...

Het recht op informatie en raadpleging

Hoe kan de Europese regelgeving over informatie en raadpleging van werknemers efficiënter en samenhangender worden georganiseerd? De Europese Commissie consulteert de Europese sociale partners over drie richtlijnen op dat gebied. Werknemers binnen ondernemingen in de...

Preventief tegen overbelasting

Overbelasting van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen) is een belangrijk beroepsrisico en verzuimreden nummer 1 in de ziekenhuissector. Vooral bij (vrouwelijke) verpleegkundigen is het risico hoog. Aan dit onderwerp was een conferentie gewijd op 25...

Stimuleringspremie voor extra banen

Werkgevers, waaronder ziekenhuizen, moeten (tot 2026) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om ziekenhuisorganisaties daarbij te ondersteunen, stelt de StAZ een nieuwe stimuleringspremie van 5.000 euro beschikbaar. De...

Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg?

Wat zijn de gevolgen van (recente) beleidsmaatregelen van de overheid voor de arbeidsmarkt? Dat onderzoeken acht arbeidsmarktfondsen van sociale partners, waaronder de StAZ, samen met het ministerie van VWS. De inzichten uit het onderzoeksprogramma zal de StAZ...

Doorstroom mbo hoger dan EU-gemiddelde

In Nederland stromen meer mbo-afgestudeerden door naar het hoger onderwijs en trainingen dan gemiddeld in de EU. Namelijk 69,5% in Nederland, tegenover een EU-gemiddelde van 46,2%. Dit blijkt uit een studie van het Europees agentschap voor levenslang leren, CEDFOP....

Verbeter de zorg door te blijven leren

Doorlopende professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers verbetert de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Zorginstellingen moeten lerende organisaties worden, waarin aandacht is voor formele scholing en voor leren op de werkvloer. Daarom moeten alle...

Veiligheid met een glimlach

Napo heeft stress. In zijn baan ervaart hij weinig controle over zijn eigen werk, onredelijke eisen, slechte planning en ongepast gedrag. Dit zie je in de animatiefilmpjes van Napo en zijn collega’s. De filmpjes behandelen op een leuke en luchtige manier de...

Leren van en met collega’s in het Deventer ziekenhuis

In het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft van 16-20 maart 2015 de Week van het Leren plaatsgevonden. Ruim dertig medewerkers gaven er workshops aan meer dan 300 deelnemers. Medewerkers leveren zo een bijdrage aan het ‘leven lang leren’ binnen de eigen organisatie en...

Nieuwe start voor Europese sociale dialoog

De sociale partners spelen een essentiële rol bij de aanpak van sociale en economische problemen in de Europese Unie. Om de sociale dialoog in Europa te versterken en te verdiepen, hebben kopstukken van Europese en nationale werkgevers- en werknemersorganisaties,...