Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg?

Wat zijn de gevolgen van (recente) beleidsmaatregelen van de overheid voor de arbeidsmarkt? Dat onderzoeken acht arbeidsmarktfondsen van sociale partners, waaronder de StAZ, samen met het ministerie van VWS. De inzichten uit het onderzoeksprogramma zal de StAZ...

Doorstroom mbo hoger dan EU-gemiddelde

In Nederland stromen meer mbo-afgestudeerden door naar het hoger onderwijs en trainingen dan gemiddeld in de EU. Namelijk 69,5% in Nederland, tegenover een EU-gemiddelde van 46,2%. Dit blijkt uit een studie van het Europees agentschap voor levenslang leren, CEDFOP....

Verbeter de zorg door te blijven leren

Doorlopende professionele ontwikkeling van zorgmedewerkers verbetert de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Zorginstellingen moeten lerende organisaties worden, waarin aandacht is voor formele scholing en voor leren op de werkvloer. Daarom moeten alle...

Veiligheid met een glimlach

Napo heeft stress. In zijn baan ervaart hij weinig controle over zijn eigen werk, onredelijke eisen, slechte planning en ongepast gedrag. Dit zie je in de animatiefilmpjes van Napo en zijn collega’s. De filmpjes behandelen op een leuke en luchtige manier de...

Leren van en met collega’s in het Deventer ziekenhuis

In het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft van 16-20 maart 2015 de Week van het Leren plaatsgevonden. Ruim dertig medewerkers gaven er workshops aan meer dan 300 deelnemers. Medewerkers leveren zo een bijdrage aan het ‘leven lang leren’ binnen de eigen organisatie en...

Nieuwe start voor Europese sociale dialoog

De sociale partners spelen een essentiële rol bij de aanpak van sociale en economische problemen in de Europese Unie. Om de sociale dialoog in Europa te versterken en te verdiepen, hebben kopstukken van Europese en nationale werkgevers- en werknemersorganisaties,...

YouChooz trekt miljoen scholieren per jaar

YouChooz.nl, het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport, trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Scholieren kunnen hier alle vragen die ze hebben over een beroep of opleiding, voorleggen aan een groot aantal deskundigen...

Akkoord bereikt over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De NVZ en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016. Daarnaast ontvangen de medewerkers twee keer een eenmalige...

Gezamenlijk arbo-project Europese sociale partners

Om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en belasting van het bewegingsapparaat bij zorgmedewerkers tegen te gaan, zijn de Europese sociale partners een gezamenlijk project begonnen. Dat sluit aan bij het voornemen om in 2015 veel aandacht te besteden...