Werkgelegenheid in zorg blijft voorlopig dalen

De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met nog eens 27.000 banen afnemen. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in het sectorrapport over de zorg. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg zal de werkgelegenheid nog verder...

Rivierenland: veiligheidsbewustzijn enorm gegroeid

‘Hoe meer informatie wij uit de afdelingen krijgen, hoe beter wij ons werk kunnen doen.’ Dat zegt Mario Elbersen, teamleider bedrijfsbeveiliging in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij vertelt dat het veiligheidsbewustzijn onder het verpleegkundig personeel de...

Extra mogelijkheid voor ondersteuning anti-agressiebeleid

Op 18 juni 2015 opent de inschrijving voor de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ opnieuw. Ruim 70 organisaties uit de (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang ontvangen met de ondersteuningsregeling elk maximaal € 10.000,- om met behulp van externe...

Vergrijzing ziekenhuispersoneel: samen aanpakken

Veel Europese landen kampen met vergrijzing van het personeel in de ziekenhuizen. Verschillende vakbonden en het Engelse Royal College of Nursing slaan de handen ineen om dit onderwerp samen op te pakken in een Europees project. Ook van werkgeverszijde is er op...

Verpleegkundigen werven over de grens: Duitsland durft nog niet

Goed gekwalificeerde verpleegkundigen zijn schaars in Duitsland, bijna alle deelstaten kampen met een tekort aan voldoende geschoold zorgpersoneel. Toch richten Duitse zorgwerkgevers zich nog nauwelijks op potentiële werknemers in het buitenland, zo blijkt uit...

Het recht op informatie en raadpleging

Hoe kan de Europese regelgeving over informatie en raadpleging van werknemers efficiënter en samenhangender worden georganiseerd? De Europese Commissie consulteert de Europese sociale partners over drie richtlijnen op dat gebied. Werknemers binnen ondernemingen in de...

Preventief tegen overbelasting

Overbelasting van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen) is een belangrijk beroepsrisico en verzuimreden nummer 1 in de ziekenhuissector. Vooral bij (vrouwelijke) verpleegkundigen is het risico hoog. Aan dit onderwerp was een conferentie gewijd op 25...

Stimuleringspremie voor extra banen

Werkgevers, waaronder ziekenhuizen, moeten (tot 2026) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om ziekenhuisorganisaties daarbij te ondersteunen, stelt de StAZ een nieuwe stimuleringspremie van 5.000 euro beschikbaar. De...

Welke gevolgen hebben beleidsmaatregelen voor arbeidsmarkt zorg?

Wat zijn de gevolgen van (recente) beleidsmaatregelen van de overheid voor de arbeidsmarkt? Dat onderzoeken acht arbeidsmarktfondsen van sociale partners, waaronder de StAZ, samen met het ministerie van VWS. De inzichten uit het onderzoeksprogramma zal de StAZ...

Doorstroom mbo hoger dan EU-gemiddelde

In Nederland stromen meer mbo-afgestudeerden door naar het hoger onderwijs en trainingen dan gemiddeld in de EU. Namelijk 69,5% in Nederland, tegenover een EU-gemiddelde van 46,2%. Dit blijkt uit een studie van het Europees agentschap voor levenslang leren, CEDFOP....