De inzetbaarheid van werknemers op de spoedeisende hulp (SEH) staat onder druk. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van stichting IZZ en 19 ziekenhuizen blijkt dat gemiddeld 34 procent van de werknemers de indicatie van een burn-out heeft. Het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking is 14 procent. Na een interventie met de Aanpak Organisatieklimaat van stichting IZZ zeggen medewerkers minder belastende situaties te ervaren. Het ziekteverzuim daalt, meer werknemers nemen de regie in hun werk en de kwaliteit van het werk neemt toe.

De StAZ en de Kamer UMC van SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector) hebben de handen ineen geslagen om de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op SEH’s aan te pakken. Met financiële ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn de deelnemende algemene en academische ziekenhuizen onder begeleiding van IZZ aan de slag gegaan met het organisatieklimaat.

Aanpak Organisatieklimaat

De stichting IZZ heeft zeven jaar geleden op basis van de uitkomsten van een promotieonderzoek de Aanpak Organisatieklimaat ontwikkeld. De aanpak bestaat uit drie stappen: teampeiling, teamdialoog en bestuurder op de werkvloer. Deze stappen worden achter elkaar in één ronde doorlopen. Nadat de teams iedere ronde drie keer hebben gedaan, gaan teamleden makkelijker met elkaar de dialoog aan over hun eigen gezondheid. Het voeren van een dialoog zit dan in het ‘systeem’.

Meer interventies om de werkdruk op de spoedeisende hulp tegen te gaan

Naast de Aanpak Organisatieklimaat zetten ziekenhuizen diverse andere interventies in om de werkdruk op de SEH tegen te gaan:

 • Aandacht voor PSA
  De psychosociale arbeidsbelasting wordt onder de aandacht gebracht middels een dagstart en een evaluatie van de dag.
 • Verbeteren van psychosociale ondersteuning
  De psychosociale ondersteuning wordt verbeterd door onder meer peer support en bedrijfsopvang.
 • Verbeteren van personeelsbezetting
  Ziekenhuizen kijken goed naar de personeelsbezetting. Zo worden er meer artsen en verpleegkundigen aangenomen. Ook is er aandacht voor de inzet en het opleiden van algemeen verpleegkundigen, bachelor medisch hulpverleners en secretaresses. Daarnaast is er ondersteuning door vrijwilligers, SPV-ers, specialisten en thuiszorg.
 • Aanpak instroom/doorstroom/uitstroom
  Ziekenhuizen besteden aandacht aan instroom, doorstroom en uitstroom van personeel door afspraken te maken met ketenpartners, op te schalen bij piekdrukte bijvoorbeeld met een escalatiematrix en het inzetten van specialisten, thuiszorg en een psychiater op de SEH.
 • Verbeteren van herstel
  Personeel wordt de ruimte geboden om te herstellen door pauzes mogelijk te maken, onder meer door het inroosteren van extra personeel. Ook worden er verbeteringen aangebracht in de koffiekamer. En wordt gekeken naar het effect van het afschaffen van oproepbaarheidsdienst om het herstel te verbeteren.