Het Martini Ziekenhuis begint een pilot waarbij dit jaar zes nieuwe functies worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om 60 structurele arbeidsplaatsen te creëren tot en met 2026. Het ziekenhuis gebruikt voor dit project de stimuleringspremie van de StAZ.

Dit jaar krijgen zes mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om aan de slag te gaan als Ziekenhuis Assistent bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het gaat hierbij om diverse ondersteunende werkzaamheden binnen een cluster of een stafdienst, voor ongeveer 25,5 uur per week per persoon. Het ziekenhuis heeft hiervoor een generieke functiebeschrijving gemaakt. Voordat de pilot met de eerste zes medewerkers start, zullen de precieze taken gespecificeerd worden.

Het Martini Ziekenhuis maakt hiervoor gebruik van de stimuleringspremie van de StAZ, waarbij goede plannen op weg worden geholpen met een bedrag van maximaal 5.000 euro. Met het creëren van de extra banen draagt het ziekenhuis bij aan de uitvoering van de Participatiewet, waarbij in 2026 in Nederland 125.000 extra banen moeten worden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast het creëren van extra functies, overweegt het Martini Ziekenhuis ook bestaande functies beschikbaar te stellen voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Vacatures die hiervoor geschikt zijn worden voorgelegd aan het UWV, de gemeente, sociale werkbedrijven en een eigen bestand met gegadigden.

5000 euro als kickstart voor uw ziekenhuis

Heeft uw ziekenhuis ook plannen om werk te maken van de Participatiewet? Of wilt u de arbeidsverhoudingen in uw organisatie versterken, of het bewustzijn over gezond en veilig werken verbeteren? De StAZ helpt goede plannen op weg met een bedrag van maximaal 5.000 euro. Hiermee geeft u een kickstart aan uw idee of project. Dien uw plan in bij de StAZ en maak gebruik van de stimuleringspremie voor een vliegende start van uw project.

Lees meer informatie over de stimuleringspremies.

Een aantal ziekenhuisorganisaties gingen u al voor. Bekijk hun ingezonden ideeën.