Vanaf februari 2015 start ROC Nijmegen met een Euregionale BOL-opleiding MBO-Verpleegkundige, waarbij studenten de helft van hun studietijd stage lopen in ziekenhuizen in Duitsland en België. Al vanaf het eerste studiejaar gaan deze internationale stages van start, in de ziekenhuizen van Münster, Kleve, Leuven en Mechelen.

Omdat de Nijmeegse ROC – net als de meeste andere verpleegkundige-opleidingen – steeds meer te maken heeft met een tekort aan stageplaatsen in Nederland, wordt er nu samengewerkt met Duitsland en België. In deze landen zijn voldoende stageplaatsen en ook een baan in de zorg is er gemakkelijker te vinden. De samenwerking maakt het voor het ROC mogelijk om ondanks het tekort aan Nederlandse stageplaatsen studenten toch tot verpleegkundige op te leiden. De studenten krijgen er bovendien unieke werkervaring in het buitenland bij. Het tekort aan stageplaatsen in de regio wordt met dit initiatief niet opgelost, maar het helpt wel om meer stageplaatsen te genereren.

Tijdens hun studie krijgen de studenten naast Nederlands en Engels, ook les in Duitse spreekvaardigheid. Met de Europese subsidie Erasmus+ worden reiskosten en huisvesting in het buitenland bekostigd en ook de Nederlands-Duitse organisatie Ler(n)ende Euregio subsidieert het initiatief. In het derde studiejaar kunnen studenten ervoor kiezen om ook 10 weken stage te lopen in een ander land, in of buiten Europa. Het MBO diploma Verpleegkundige dat de studenten straks behalen, wordt in alle drie de landen (Nederland, België, Duitsland) erkend. Tot nu toe hebben zo’n 15 studenten zich aangemeld voor de nieuwe studie.

Lees meer over de opleiding MBO-Verpleegkundige Euregio

In het verlengde hiervan was er op de Emigratiebeurs op 7 en 8 februari  speciale aandacht voor werken in de gezondheidszorg in het buitenland: het Healthcare Jobs Abroad project. Naast het UWV en EURES (de Europese portal voor arbeidsmobiliteit) waren er verschillende zorginstellingen aanwezig uit landen als Zweden, Frankrijk en Duitsland die op zoek zijn naar zorgpersoneel. Bezoekers konden meteen kennismaken met potentiële nieuwe werkgevers en via EURES waren honderden zorgvacatures te bekijken.

Lees meer over het Healthcare Jobs Abroad project