Op 28 november vond het congres ‘Wees duidelijk over agressie’ plaats. Het congres betekende de afsluiter van het project Veilig werken in de zorg. Sociale partners in zorg en jeugdzorg hebben de afgelopen jaren met actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls gegeven aan het verminderen van agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers. Het actieplan stopt, maar de opgebouwde kennis en ervaring wordt voortgezet. De StAZ zet zich met Veiligezorg onverminderd in om agressie binnen ziekenhuizen aan te pakken.

Peter Peerdeman, landelijk coördinator Veiligezorg, gaf tijdens het congres een workshop over gastvrijheid. Hij ging in op de randvoorwaarden voor effectief beleid tegen agressie en geweld. Hoe komt u vanuit beleid tot daadwerkelijke uitvoering en borging in de praktijk? Ziekenhuisgroep Twente liet vervolgens zien hoe zij gastvrijheid als sleutel tot Veiligezorg hebben ontwikkeld.

Bekijk de presentatie van Veiligezorg >

Lees het verslag en bekijk alle presentaties die tijdens het congres zijn gehouden >