“Emotie mag, agressie niet”

De hulpverleners van de William Schrikker Groep maken veel boosheid mee. Ze moeten regelmatig aan ouders vertellen dat hun kinderen niet meer thuis mogen wonen, omdat de kinderrechter ze onder toezicht heeft geplaatst. Vaak hebben de ouder en/of de kinderen een verstandelijke of lichamelijke beperking. Agressie was lange tijd het probleem van de medewerker, niet van de organisatie als geheel. Dankzij het nieuwe veiligheidsbeleid is dat veranderd.

Download het artikel

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Linda van der Marel l.vandermarel@caop.nl of 06-21875962