Veel organisaties werken succesvol aan het verminderen en voorkomen van incidenten. Toch is grensoverschrijdend gedrag van cliënten, patiënten of derden niet altijd te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet wat er speelt en hoe te handelen na agressie.

Melden van Incidenten

Film ‘Waarom meldingen essentieel zijn voor een goed veiligheidsbeleid’
Bekijk de film

Film ‘Weet wat er speelt’
Bekijk de film

Centrale coördinatie

Film ‘Wat het belang van één centraal aanspreekpunt is’
Bekijk de film