Ieder ziekenhuis kan agressie alleen goed aanpakken wanneer goed duidelijk is wat er aan de hand is. Het melden en registreren van incidenten is daarom belangrijk. Zonder cijfers om te evalueren en om van te leren, is elke maatregel al snel een schot in de lucht. Het beleid bestaat dan vooral uit incidentmanagement. Het is wel belangrijk dat er met de meldingen en cijfers ook echt iets wordt gedaan. Anders raken medewerkers teleurgesteld en zal het aantal meldingen snel teruglopen. Wanneer bij de medewerkers Safety & Security Awareness wordt gecreƫerd duidelijke communicatie over melden, registratie en vooral wat daarna met de resultaten wordt gedaan zal dit verbeteren. Veiligezorg heeft de handreiking Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness ontwikkeld. Hiermee ondersteunt Veiligezorg de ziekenhuizen om de meldingsbereidheid te verbeteren. Wanneer medewerkers het nut en de noodzaak inzien, zal er meer Safety & Security awareness ontstaan en kunt u samen werken aan een veilige en prettige werk- en zorgomgeving.

Handreiking Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness.